Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού. Α΄Θέμα: Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Σαρωνικού

ΚΕΛΜε βασικό θέμα την πρόταση του Δημάρχου Σαρωνικού κ. Γιώργου Σωφρόνη για την χωροθέτηση ΚΕΛ, Κέντρου Κομποστοποίησης, Πρασίνου Σημείου και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 6η ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Παρουσίαση πρότασης και λήψη απόφασης σχετικά µε τον προτεινόµενο σχεδιασµό από την ΕΥ∆ΑΠ για δηµιουργία, Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων, Κοµποστοποίησης, Πράσινου Σηµείου και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος – ΕΥ∆ΑΠ

2. Τροποποίηση καταστατικού Αναπτυξιακού Συνδέσµου Λαυρεωτικής, ως προς την παράταση της διάρκειάς του, την ονοµασία αυτού και τους σκοπούς του. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

3. Έγκριση υποβολής Πρότασης (Αίτηση Χρηµατοδότησης Πράξης) από το ∆ήµο Σαρωνικού στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης µε κωδικό ΑΤΤ024/7-6-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555) µε τίτλο « ∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου , Κοινωνικό Φαρµακείο» Εισηγητής: ∆ήµαρχος

4. Έγκριση διενέργειας προµήθειας τροφίµων απόρων ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής : Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών

5. Καθορισµός αµοιβής δικηγόρων Μάριου Χαϊνταρλή – Μαρίας Μαγαλιού σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας σύστασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας, για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω ∆ήµων. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

6. Λήψη απόφασης κήρυξης του προµηθευτή ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Α. ως έκπτωτου, λόγω µη εκτέλεσης της σύµβασης για την προµήθεια σακουλών για τους κάδους απορριµµάτων κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών

7. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Αποχέτευση οµβρίων περιοχών εντός σχεδίου ∆.Ε. Αναβύσσου» Εισηγητής : ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

8. Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου « Κατασκευή έργων δασικής αναψυχής στις θέσεις Μερέντα, Ευαγγελίστρια, Κρυούλκο, Κρόνιζα και Τζαµάλι» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου « Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κεντρικός αγωγός δικτύου οµβρίων οικισµού Λαγονησίου – ∆ιευθέτηση ρέµατος Κιτέζας». Εισηγητής : Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής : Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Aνακατασκευή πεζοδροµίων επί της Λ. Αθηνών από ∆.Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων» του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής : Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

13. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Παραλίας Αναβύσσου» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ634 της ∆.Ε. Καλυβίων» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

16. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

17. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ634 της ∆.Ε. Καλυβίων ». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

18. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ Παπαξοϊνη Ζαχαρούλας, Βικάτου Σµαράγδας, Μιχαλοπούλου Ιωάννας, Λιαροπούλου Σοφίας, ∆ηµάκη Αθανάσιου, Τσιλώνη ∆ηµήτριου, Ζαφειρίου Ελένης, Κυνηγάκη Κωνσταντίνου, ∆ρόσου Παναγιώτη, Κανελλόπουλου Σωτηρίου, Στεργιόπουλου Ευάγγελου, Λασκαρίδου Κωνσταντίνας, Χασάπη Αθανασίου, Καρατζάογλου Άνθιµου, Λιάπη Αλέξανδρου, Σαρίδου Αθηνάς, Ζουµπουρλή Μαρίας, Προδροµίδη Χαράλαµπου). Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής

19. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Bιντεγκουέρα Ενριέτα και Καλύβα Κων/νου, περί µείωσης δηµοτικών τελών. Εισηγητής: Ανάγνωση Αιτηµάτων

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.