Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 1/6/2016

Δημαρχείο ΣαρωνικούΣυγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 1η ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Ανασύνταξη της µεµονωµένης πράξης εφαρµογής των οικοδοµικών τετραγώνων που εφάπτονται στην Λ. Καλυβίων εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου β΄ κατοικίας «ΠΑΡΑΛΙΑΣ» Καλυβίων του ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

2. Έγκριση Απολογισµού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής.

3. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού NΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆

4. Έγκριση διενέργειας νέου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

5. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

6. Έγκριση και παραλαβή της µελέτης «Μελέτη αρχιτεκτονικών, φυτοτεχνικών, τοπογραφικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών για αναπλάσεις Κ/Χ του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

7. Καθορισµός τιµής µονάδος της µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα, της περιοχής α΄ κατοικίας Αναβύσσου (κυρωµένη πράξη εφαρµογής), για τη σύνταξη των πράξεων επιβολής εισφοράς. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

8. Επικαιροποίηση της αρ. 183/2009 απόφασης ∆.Σ. τέως ∆ήµου Αναβύσσου «Περί αντικατάστασης µέλους της σύµπραξης των γραφείων µελετών, αναδόχου της µελέτης «Εκπόνηση µελετών για την πολεοδόµηση (ένταξη σε σχέδιο πόλης) της περιοχής Β΄ κατοικίας (Β∆ του οικισµού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής, δυνάµει της από 9/7/2003 σύµβασης εργασιών του ∆ήµου» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. Λήψη απόφασης περί παράτασης συµβατικής προθεσµίας του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

10.Έγκριση γενοµένων δαπανών. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών

11.Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζηµίωσης στον αποχωρήσαντα, λόγω συνταξιοδότησης, υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γαλάνη Ευάγγελο. Εισηγητής: Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού

12.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ Τζιβίλογλου Αναστάσιου, Τζάβαλη Ευσταθίας, Μανανεδάκη Εµµανουήλ, κ.λπ.). Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής

13.Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Νεαµονίτου Άντας και Φακίνου Παναγιώτη, περί µείωσης δηµοτικών τελών. Εισηγητής: Ανάγνωση Αιτηµάτων

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.