Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 3/8/2016

Δημοτικό Συμβούλοιο 9-5-2016Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 70.886,98 € από το Εθνικό Τµήµα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

2. ∆ιαγραφή παραστατικών από την οικονοµική διαχείριση, λόγω παραγραφής. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

3. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

5. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων β΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

6. Έγκριση διενέργειας «Προµήθειας τροφίµων απόρων λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ). Εισηγητής : Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών

7. Λήψη απόφασης για την «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση των µεταφορικών µέσων και την προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2016»(Λόγω δύο (2) άγονων διαγωνισµών). Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

8. Επικαιροποίηση της αρ.274/2011 απόφασης ∆.Σ. περί «Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) (αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων κ.λπ.). Εισηγητής: ∆ήµαρχος

9. Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού µε αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή κρασπεδόρειθρων και πλακόστρωση πεζοδροµίων επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Σουνίου και Αθηνών ∆ηµοτικής Ενότητας Καλυβίων» Εισηγητής : ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

12.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών της µελέτης «Κτηµατογράφηση -Πολεοδόµηση και πράξη εφαρµογής περιοχής ∆ήµου Καλυβίων Θορικού Αττικής» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.