Πρόσκληση 25ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού 29/11/2016

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%83Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ημοτικό κατάστημα την 29η NOEΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή µη τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

2. Αναμόρφωση (12η ) Προϋπολογισμού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμ09:40:26ηθειών.

3. Έγκριση οικονοµοτεχνικής µελέτης σκοπιµότητας για την τεκµηρίωση της ανάγκης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

4. Λήψη απόφαση περί υπογραφής σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010. Εισηγητής :∆ήµαρχος

5. Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηµατοδότησης) του ∆ήµου Σαρωνικού για τη Λειτουργία «∆οµής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, και Κοινωνικό Φαρµακείο» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης µε κωδικό ΑΤΤ040/22/11-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1892). Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

6. Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στην πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου µάθησης (Κ∆ΒΜ) –Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

7. Τροποποίηση της υπ. αριθµ. 33/2015 απόφασης ∆.Σ. περί «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων». Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοίκησης

8. Γνωµοδότηση περί µεταβολών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

9. Σύσταση επιτροπής καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού µε αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

10.Λήψη απόφασης επί αίτησης Βιδάλη Μαρίας περί µείωσης τελών ύδρευσης. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.