Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 21/9/2016

Δημαρχείο ΣαρωνικούΣυγκαλείται τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 43.430,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών της Γ΄ κατανοµής ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου Σαρωνικού και για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (σχετ. η αριθ. 4/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας). Εισηγητής: ∆ήµαρχος

2. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 54.800,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανοµής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού, αναµόρφωση (7η ) προϋπολογισµού και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων (σχετ. η αριθ. 5/16 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας). Εισηγητής: ∆ήµαρχος

3. Έγκριση Ισολογισµού ΚΕ∆ΣΑ οικονοµικού έτους 2015. Εισηγητής: Αθανασόπουλος Αλέξανδρος

4. Έγκριση έκθεσης πεπραγµένων προέδρου ∆.Σ ΚΕ∆ΣΑ για χρήση 2015. Εισηγητής: Αθανασόπουλος Αλέξανδρος

5. Υποβολή πρότασης (Αίτησης Χρηµατοδότησης) του ∆ήµου Σαρωνικού για τη λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας», στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 και της Πρόσκλησης µε κωδικό ΑΤΤ025, Α.Π. 2746/11-07-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1662). Εισηγητής: ∆ήµαρχος

6. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητές: Λιοδακάκης ∆ηµήτρης-Χατζηδήµου Απόστολος.

7. Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες κατασκευής ιστοχώρου τουριστικής προβολής του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητές: Λιοδακάκης ∆ηµήτρης-Χατζηδήµου Απόστολος

8. Λήψη απόφασης περί επιλογής της εικαστικής τουριστικής ταυτότητας ανάδειξης (λογοτυπηµένη εφαρµογή) για τον ∆ήµο Σαρωνικού. Εισηγητές: Λιοδακάκης ∆ηµήτρης-Χατζηδήµου Απόστολος

9. Λήψη απόφασης περί κήρυξης του προµηθευτή ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Α. ως έκπτωτου, λόγω µη εκτέλεσης της σύµβασης για την προµήθεια σακουλών για τους κάδους απορριµµάτων κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Σαρωνικού Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου και Προµηθειών

10. Ορισµός υπευθύνου λογαριασµού για το έργο µε ΣΑΕ 019/8 και κωδικό 2012ΣΕ01980187 και τίτλο «Μελέτη Αρχιτεκτονικών, Φυτοτεχνικών, Τοπογραφικών και Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών για αναπλάσεις Κ/Χ ∆ήµου Σαρωνικού» καθώς και για το έργο µε ΣΑΕ 093/8 και κωδικό 2016ΣΕ09380005 και τίτλο «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016».

11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση Κ/Χ στο Ο.Τ. 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ. ∆ηµάκη Αθανάσιου, Ζαφειρίου Ελένης, Λασκαρίδου Κωνσταντίνας, εταιρείας «ΚΑΛΥΨΩ», Παπαδόπουλου ∆ηµήτριου, Λάµπρη Αγγελικής, Μαγνήσαλη Μαρίας, Βλοντάκη Ευσεβείας, ∆ενεζάκου Αλέξανδρου, Λαρς Νίλσεν, Κόλλια Ελένης, Πατινιώτη Καλλιόπης, Λυµαράκη Θεοδώρας, Χατζηγεωργίου Σταµάτη, Θεοχαράκη Μαρίνας.) Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.