Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 3/8/2016

Δημοτικό Συμβούλοιο 9-5-2016Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 70.886,98 € από το Εθνικό Τµήµα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

2. ∆ιαγραφή παραστατικών από την οικονοµική διαχείριση, λόγω παραγραφής. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών

3. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

5. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων β΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

6. Έγκριση διενέργειας «Προµήθειας τροφίµων απόρων λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΤΕΒΑ). Εισηγητής : Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών

7. Λήψη απόφασης για την «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση των µεταφορικών µέσων και την προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2016»(Λόγω δύο (2) άγονων διαγωνισµών). Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

8. Επικαιροποίηση της αρ.274/2011 απόφασης ∆.Σ. περί «Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) (αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων κ.λπ.). Εισηγητής: ∆ήµαρχος

9. Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού µε αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή κρασπεδόρειθρων και πλακόστρωση πεζοδροµίων επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Σουνίου και Αθηνών ∆ηµοτικής Ενότητας Καλυβίων» Εισηγητής : ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

12.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών της µελέτης «Κτηµατογράφηση -Πολεοδόµηση και πράξη εφαρµογής περιοχής ∆ήµου Καλυβίων Θορικού Αττικής» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.