Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου της 11/3/2016

Λογότυπο ΜαρκοπούλουΣυγκαλείται την Παρασκευή, 11η Μαρτίου 2016 και ώρα 7 μ.μ.  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, η έκτη συνεδρίαση, έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης,  επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 • Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2016.
 • Λήψη απόφασης για Προγραμματισμό Προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2016, για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 • Λήψη απόφασης για Προγραμματισμό Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για το έτος 2016.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής μέρους της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου, προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2016.
 • Λήψη απόφασης για εκπόνηση «Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στους Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής», με σκοπό την αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για ολοκληρωμένες βιώσιμες αστικές παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. της Ανατολικής Αττικής, από τις υπηρεσίες και με πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
 • Λήψη απόφασης για αποδοχή όρων για τη λήψη Δανείου Αναχρηματοδότησης, ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014.
 • Λήψη απόφασης για Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων: α) από μισθώματα κυλικείου Νεκροταφείου και β) από δικαιώματα ταφής, που αφορούν στην εταιρεία «ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΚΟΥΝΗΣ – Κ. ΔΗΜΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 • Λήψη απόφασης για επιβολή Τελών Δικαιώματος Βοσκής έτους 2016 και εφεξής και ορισμός Επιτροπής για τον έλεγχο των οριζομένων, με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 318/69 και ανακατανομής λιβαδιών.
 • Λήψη απόφασης για την ανάθεση συνδρομής για τη συμμετοχή του Δήμου, στην Ιστοσελίδα της ΔΗΜΟΣΝΕΤ.
 • Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση  επί της ΜΠΕ   για το έργο «Μελέτη παράπλευρου οδικού δικτύου και ανισοπεδοποίησης κρίσιμων κόμβων στον Διευρωπαϊκό Οδικό Άξονα Σταυρού Λαυρίου –τμήμα Μαρκόπουλο – Λαύριο».
 • Λήψη απόφασης για οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη  ψύξης κτιρίου κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου».  
 • Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής, προς χρήση αιθουσών ΙΣ 34 και ΙΣ 35, του Κτιρίου Κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. 4-5 ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΠΦΟΥΣ ΣΤΗΝ 2η Π.Ε. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
 • Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εισφοράς της δακοκτονίας.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση δωρεάν παραχώρησης τάφου τριετούς ταφής, σε άπορο δημότη.
 • Λήψη απόφασης για σηματοδότηση και τοποθέτηση κινητών εμποδίων στην οδό Ορφέως της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
 • Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών άνω των τριών (3) τόνων επί της οδού Δραγωνέα, μεταξύ των Ο.Τ. 119, 122 και 123 του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση διάνοιξης τμήματος πεζοδρόμου, μεταξύ του Ο.Τ. Γ1381 και εκτός σχεδίου περιοχής, στην 4η – 5η Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, έμπροσθεν του καταστήματος, με την επωνυμία «ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ», στην Κεντρική Πλατεία Δ. Σωτηρίου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 • Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1112 με κωδικό 690917 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1122 με κωδικό ιδιοκτησίας 690407 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1377 με κωδικό ιδιοκτησίας 721811 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση επικειμένων στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ263 με κωδικό ιδιοκτησίας 020182 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ474 με κωδικό ιδιοκτησίας 621901 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ474, με κωδικό ιδιοκτησίας 621901 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ745 με κωδικό ιδιοκτησίας 631309 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 73 με κωδικό 070131 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία και μετονομασία οδών πόλεως και οικισμών.
 • Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου μας, έτους 2016.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, που αφορά στην Αποχέτευση της παραλιακής ζώνης του Δήμου Σαρωνικού στο ΚΕΛ Μαρκοπούλου.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για το προσφυγικό ζήτημα και τον γενικότερο Σχεδιασμό διαχείρισής του, στον Δήμο Μαρκοπούλου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.