Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της 18/5/2016

Λογότυπο ΜαρκοπούλουΚαλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη, 18η Μαΐου 2016 και ώρα 7 μ.μ.  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην ενδέκατη συνεδρίαση, έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης,  επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2016.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής μέρους της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2016.
 3. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαρκοπούλου και Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα, βάσει της υπ’ αρ. 99/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αρ. 54/2007 Κανονιστικής Απόφασης, που αφορά στην Κωδικοποίηση και Τροποποίηση του Κανονισμού Υδρεύσεως του Δήμου Μαρκοπούλου.
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής οφειλής κατανάλωσης ύδατος, μέσω της στερητικής αναδοχής χρέους (βάσει του Α.Κ. 477), κατόπιν της από 09-05-2016 αίτησης του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡΑΚΗ.
 6. Λήψη απόφασης για Διάλυση της Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
 7. Λήψη απόφασης για οριστική παραλαβή της μελέτης: «Γεωτεχνικές ερευνητικές εργασίες –μελέτες για τον κίνδυνο αποκόλλησης & καταπτώσεων βράχων στην περιοχή Κυβούρι Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου».
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ Π. Ρ.» και ανάδειξη μειοδότη.
 9. Λήψη απόφασης για καθορισμό μίας (1) θέσης στάθμευσης, λόγω αναπηρίας, στην οδό Γιαννάκη 6 στον Δήμο Μαρκοπούλου.
 10. Λήψη απόφασης για επανεξέταση του αιτήματος διάνοιξης τμήματος πεζοδρόμου, μεταξύ του Ο.Τ. Γ1381 και εκτός σχεδίου περιοχής, στη θέση Πανόραμα της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, κατόπιν έκδοσης της υπ’ αρ. 72/2016 απορριπτικής απόφασης.
 11. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, έμπροσθεν του καταστήματος ιδιοκτησίας ΓΚΛΙΑΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, στην Πλατεία Δημοσθένους Σωτηρίου 14, επιφανείας 70,50τ.μ., για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, έμπροσθεν του καταστήματος ιδιοκτησίας ΚΟΛΟΒΟΥ ΗΛΙΑΝΑΣ, στο Ο.Τ. 77 της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, επιφανείας 89,91τ.μ., για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 13. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, έμπροσθεν του καταστήματος ιδιοκτησίας ΔΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ, στο Ο.Τ. 73 της Λεωφόρου Σουνίου, επιφανείας 3,30τ.μ., για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, έμπροσθεν του καταστήματος ιδιοκτησίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, στο Ο.Τ. 107 στην οδό Ερμού και Ρεμπούσκου, επιφανείας 17,05τ.μ., για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί ξύλινου δαπέδου.
 15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, στον ιδιοκτήτη του Καφενείου ιδιοκτησίας ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, κατά μήκος της οδού Παπακωνσταντίνου και στην οδό Παπαβασιλείου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κατά το χρονικό διάστημα από 20-05-2016 (18:00μ.μ.) μέχρι 21-05-2016 (9:00π.μ.).
 16. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 20τ.μ., για άσκηση υπαίθριας – στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας στην Ντολαπτσή Φιλιώ, με σκοπό την πώληση οπωροκηπευτικών, στη θέση Αγία Τριάδα στη Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη.
 17. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 5τ.μ., για άσκηση υπαίθριας – στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας στην ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, με σκοπό την πώληση οπωροκηπευτικών, στην οδό Ι. Πρίφτη 31 στο Μαρκόπουλο.
 18. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1008 με κωδικό 682113 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 19. Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ707 με κωδικό 650604 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 20. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1379 με κωδικό 721422 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 21. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ599 με κωδικό 634412 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 22. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1379 με κωδικό 721420 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 23. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1384 με κωδικό 721504 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 24. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1048 με κωδικό 680714 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 25. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ831 με κωδικό 650504 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 26. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1434 με κωδικό 701414 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 27. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ628 με κωδικό 633908 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 28. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ848 (Ν1 Γ886) με κωδικό 671236 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 29. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ707 με κωδικό 650604 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 30. Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών πόλεως και οικισμών.
 31. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
 32. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου 

ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.