Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 2/3/2016

Δημαρχείο ΣαρωνικούΣυγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 2α Μαρτίου του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Απολογισµός πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2015 (ορισµός ηµεροµηνίας και καθορισµός χώρου),σύµφωνα µε το άρθρο 217 του ∆ΚΚ.

2. Έγκριση Προϋπολογισµού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόµων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2016. Εισηγητής: ∆/ντής ΕΓΝΥΑ

3. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

4. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» (προϋπολογισµού άνω του 1.000.000 €). Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

5. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ΠΑΡΑΛΙΑΣ Αναβύσσου» (προϋπολογισµού κάτω του 1.000.000 €). Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

6. Έγκριση µελέτης του έργου « Κατασκευή Ηλεκτροφωτισµού γηπέδου ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού και υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

7. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράµµατος του έργου «∆ιαµόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

8. Λήψη απόφασης περί τροποποίηση της σύµβασης (παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης) – της επικαιροποιηµένης µελέτης του υποέργου (2) µε τίτλο “Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ∆.Κ. Αναβύσσου, για τη στέγαση του γραφείου Κτηµατογράφησης για το ∆ήµο Σαρωνικού. Εισηγητής: Έγγραφο της Εθνικό Κτηµατολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.

10. Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης προς χρήσης οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΖΑ 1478 του ∆ήµου Σαρωνικού ,στον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Λαυρεωτικής. Εισηγητής: Γραφείο Κίνησης

11. Λήψη απόφασης περί καταβολής σε χρήµα της αξίας του γάλακτος που δικαιούνται υπάλληλοι του ∆ήµου. Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 2245/16-2-2015 αίτηµα Σωµατείου Εργαζοµένων.

12. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης, λόγω λάθους της υπηρεσίας. Εισηγητής: Τµήµα Ύδρευσης – Άρδευσης Αποχέτευσης.

13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από καρτέλες οφειλετών, λόγω εξέτασης νέων στοιχείων που προσκόµισαν οι οφειλέτες στην Ταµειακή Υπηρεσία. Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία.

14. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ Βενάρδου Ελπίδας, Λογοθέτη ∆ηµητρίου, Μυλωνά ∆ηµητρίου (µε αριθµ. Κατάθεσης 21849/2015), Μυλωνά ∆ηµητρίου (µε αριθµ. Κατάθεσης 21850/2015), ∆εδεγκίκα Μαρία, Γερακάρη Γεωργίου, Καλπία ∆ηµητρίου, Φωτά Φώτιος, Κυπραίου Παναγ., Τζανή Παναγιώτη, Στυλιάρα Ευστράτιου, Παραρά-Παπαχρήστου, Φέξη Γεράσιµου, Βαµβακοπούλου Μαρίας, Τροχίδη Προδρόµου, ∆ιαµαντά Μαρία, Αθηνάς Κυρτάτα, Ορφανίδη Στυλιανού, Αντιγόνης Σκία, Πιατόπουλος Λάζαρος, Κουρή Κλεονίκης, Μπιτσικώκου Γεωργίου, «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», Κυριακάκη Στυλιανού, «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ». Γκίκα Βασιλική, Πιτταρά Ιωάννη) Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Ρούσου Χρήστου και Νηχωρίτη Κων/νου περί µείωσης δηµοτικών τελών. Εισηγητής: Ανάγνωση Αιτηµάτων

16. Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασµού Αποκριάς 2016. Εισηγητής : ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.