Δημαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Μαρκοπούλου

Η προεδρεύουσα Σύμβουλος, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου για δυόμιση έτη (5.3.2017 – 31.8.2019), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας.
Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφούσας παράταξης να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία το Δημοτικό Σύμβουλο, που θα προταθεί για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης, αφού ψήφισαν με μυστική ψηφοφορία παρόντων δεκατεσσάρων (14) Συμβούλων εξέλεξαν το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δρίτσα Χρήστο με δεκατρείς (13) ψήφους και ένα (1) άκυρο. Άρα η πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κ. Δρίτσας Χρήστος του Νικολάου.
Στη συνέχεια κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν (Β΄φάση) για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από την Προεδρεύουσα Σύμβουλο, δεκατέσσερις (14) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ.
Δρίτσα Χρήστο του Νικολάου, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και αναλυτικότερα:
Ψήφισαν: είκοσι τέσσερις (24)
Έλαβε:
Δεκατέσσερις (14) ψήφους υπέρ
Δύο (2) λευκά
Οχτώ (8) άκυρα
Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία το Δημοτικό Σύμβουλο, που θα προταθεί για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη της μείζονος μειοψηφίας, αφού ψήφισαν με μυστική ψηφοφορία παρόντων τριών (3) Συμβούλων εξέλεξαν το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνο του Δημητρίου με τρείς (3) ψήφους. Άρα η πρόταση της μείζονος μειοψηφίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κ. Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου.
Ακολούθως, στη Β’ φάση μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από την Προεδρεύουσα Σύμβουλο, δεκαεφτά (17) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και αναλυτικότερα:
Ψήφισαν: είκοσι πέντε (25)
Έλαβε:
Δεκαεφτά (17) ψήφους υπέρ
Έξι (6) λευκά
Δύο (2) άκυρα
Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία το Δημοτικό Σύμβουλο, που θα προταθεί για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας, αφού ψήφισαν με μυστική ψηφοφορία παρόντων οκτώ (8) Συμβούλων εξέλεξαν τη Δημοτικό Σύμβουλο κα Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη του Παναγιώτη με οκτώ (8) ψήφους. Άρα η πρόταση των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η κα Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη του Παναγιώτη.
Στη Β’ φάση και μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από την Προεδρεύουσα Σύμβουλο, δέκα (10) σταυροί προτίμησης για την υποψήφια Γραμματέα κα Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη του Παναγιώτη και αναλυτικότερα:
Ψήφισαν: είκοσι πέντε (25)
Έλαβε:
Δέκα (10) ψήφους υπέρ
Έντεκα (11) λευκά
Τέσσερα (4) άκυρα
Μη επιτευχθείσης της απαιτούμενης απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ακολουθήθηκε β’ ψηφοφορία.
Τέλος, μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από την Προεδρεύουσα Σύμβουλο, δεκαέξι (16) σταυροί προτίμησης για την υποψήφια Γραμματέα κα Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη του Παναγιώτη, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και αναλυτικότερα:
Ψήφισαν: είκοσι τέσσερις (24)
Έλαβε:
Δεκαέξι (16) ψήφους υπέρ
Έξι (6) λευκά
Δύο (2) άκυρα
Στη συνέχεια η κ. Προεδρεύουσα κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την κατά το ιστορικό της παρούσης ενεργηθείσα εκλογή κατά την οποία εξελέγησαν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη (ήτοι για το χρονικό διάστημα από 05-03-2017 έως 31-08-2019) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Πρόεδρος: κ. Δρίτσας Χρήστος του Νικολάου
2. Αντιπρόεδρος: κ. Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
3. Γραμματέας: κα Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη του Παναγιώτη


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.