Πρόσκληση 25ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού 29/11/2016

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%83Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ημοτικό κατάστημα την 29η NOEΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή µη τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

2. Αναμόρφωση (12η ) Προϋπολογισμού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμ09:40:26ηθειών.

3. Έγκριση οικονοµοτεχνικής µελέτης σκοπιµότητας για την τεκµηρίωση της ανάγκης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

4. Λήψη απόφαση περί υπογραφής σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010. Εισηγητής :∆ήµαρχος

5. Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηµατοδότησης) του ∆ήµου Σαρωνικού για τη Λειτουργία «∆οµής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, και Κοινωνικό Φαρµακείο» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης µε κωδικό ΑΤΤ040/22/11-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1892). Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

6. Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στην πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου µάθησης (Κ∆ΒΜ) –Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

7. Τροποποίηση της υπ. αριθµ. 33/2015 απόφασης ∆.Σ. περί «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων». Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοίκησης

8. Γνωµοδότηση περί µεταβολών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

9. Σύσταση επιτροπής καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων ∆.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού µε αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

10.Λήψη απόφασης επί αίτησης Βιδάλη Μαρίας περί µείωσης τελών ύδρευσης. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.