Τα 4 Ψέματα Φιλίππου και οι 5 Αλήθειες για το έργο ηλεκτροφωτισμού κι εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου Σαρωνικού

Σκόπιμα ο απερχόμενος αντι-περιφερειάρχης της κας Δούρου μας αποκρύπτει ότι σε διαγωνισμό που προκήρυξε η Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led (και όχι υπηρεσία), το κάθε φωτιστικό σώμα κοστολογήθηκε στα 1.208 ευρώ. Τιμή διπλάσια από αυτήν του Δήμου Σαρωνικού. Συγκεκριμένα, ο  διαγωνισμός Προμήθειας Φωτισμού Led της Περιφέρειας Αττικής, με ημερομηνία 11.6.2018, είναι αξίας 6,355 εκ ευρώ, κι αφορά 5.260 φωτιστικά σώματα, δηλ. 1.208 ευρώ / φωτιστικό.

Έκανε κάποια καταγγελία γι΄ αυτή τη σύμβαση ο Φιλίππου; Γιατί εάν είναι οικονομικό σκάνδαλο η σύμβαση του Δήμου Σαρωνικού τότε τι είναι η σύμβαση της Περιφέρειας; 

Για μα ακόμη φορά, ο απερχόμενος αντι-περιφερειάρχης της κας Δούρου και υποψήφιος Δήμαρχος κατά δήλωσή του στο Δήμο Σαρωνικού κ. Π. Φιλίππου, επιχειρεί να παραπλανήσει τους κατοίκους του Δήμου μας, για ένα έργο που υλοποιεί η σημερινή Δημοτική Αρχή.

Ο κ. Φιλίππου εδώ καιχρόνια κοροϊδεύει συστηματικά τους συμπολίτες μας, προτείνοντας ως λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης του Δήμου Σαρωνικού, την πρόταση για την Ψυττάλεια. Κι ενώ αποδείχθηκε ως Δήμαρχος ανίκανος να μας απαλλάξει από το πρόβλημα αυτό, επέμεινε κι ως αντι-περιφερειάρχης στην ίδια ανέφικτη, όπως αποδείχτηκε πρόταση. Κι όταν η σημερινή Διοίκηση του Δήμου παρουσίασε δύο διαφορετικές, αλλά τεχνικά και οικονομικά ρεαλιστικές κι εφαρμόσιμες λύσεις, προσπάθησε με όλα τα μέσα, με ψέματα και συκοφαντίες, παρασέρνοντας μερίδα της τοπικής μας κοινωνίας, να τις ακυρώσει και να τις συκοφαντήσει. Για να μην αποδειχθεί η ανικανότητά του, προσπάθησε να ακυρώσει το μεγαλύτερο έργο που πρόκειται να γίνει στο Δήμο μας, έργο που θα μας απαλλάξει για πάντα από την ντροπή των βόθρων.

Το ψέμα και η παραπληροφόρηση είναι στο DNA του κ. Φιλίππου. Απόδειξη, η στάση του στο ζήτημα του έργου της αποχέτευσης.

Την ίδια ανεύθυνη στάση, επιδεικνύει για μια ακόμη φορά, με το έργο του ηλεκτροφωτισμού των γειτονιών του Δήμου μας. Προσπαθεί να στηρίξει την υποψηφιότητά του στη συκοφάντηση και στη συνέχεια στην ακύρωση ενός έργου που όταν ολοκληρωθεί, θα συμβάλλει καθοριστικά στην αισθητική αναβάθμιση όλων των περιοχών του Δήμου Σαρωνικού, στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των συμπολιτών μας, καθώς και στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για το ταμείο του Δήμου μας.

Για να συκοφαντήσει και να ακυρώσει στη συνέχεια το έργο αυτό, ο κ. Φιλίππου λέει συνειδητά 4 ΨΕΜΑΤΑ.  

  • ΨΕΜΑ ΠΡΩΤΟ, ισχυρίζεται ότι το έργο ακυρώθηκε από το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι το έργο“Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Σαρωνικού”, έχει υπογραφεί και είναι σε διαδικασία υλοποίησης. Είναι η πρώτη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) στην Αττική, με 100% αυτοχρηματοδότηση και ανάληψη ρίσκου από τον Ιδιωτικό Τομέα, ενώ η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει τμηματικά στη 12ετή διάρκεια της Σύμβασης με τον Ανάδοχο και εφόσον επιτευχθεί το αποτέλεσμα που θα έχει δοθεί στην προσφορά του Αναδόχου, που είναι η Ένωση Εταιρειών: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ & ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ (GLOBITEL A.Ε.-OTE A.E.), με ποσοστό 50% έκαστος.

  • ΨΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ, ισχυρίζεται ότι για να διαφυλαχθεί το συμφέρον του Δήμου, πρέπει να ακυρωθεί η διαδικασία που έχει ήδη ολοκληρωθεί και να προκηρυχθεί νέος ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, στον οποίο θα προσέλθουν πολλοί υποψήφιοι ανάδοχοι.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι με την υπ΄ αριθ. 17818/14-11-2017 Διακήρυξη (50043), διενεργήθηκε Ανοικτός, Διεθνής, Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και εδόθησαν 3 Προσφορές (Όμιλος ΟΤΕ–Globitel AE, Όμιλος INTRACOM και Καλλινικίδης ΑΤΕ). Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία του ν. 4412/2016, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο με την Πράξη 400/2018 του Ζ΄ Κλιμακίου έδωσε το πράσινο φως για την Σύμβαση, η οποία και υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2018.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι όχι μόνον έγινε ανοικτός διαγωνισμός, στον οποίο προσήλθαν τρεις υποψήφιοι ανάδοχοι, αλλά και ότι η διαδικασία κρίθηκε απολύτως νόμιμη και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

  • ΨΕΜΑ ΤΡΙΤΟ, ισχυρίζεται  ο κ. Φιλίππου ότι η λύση που προκρίθηκε δεν είναι συμφέρουσα για το Δήμο, γιατί δήθεν το κάθε φωτιστικό σώμα που θα εγκατασταθεί στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σαρωνικού, κοστίζει πολύ ακριβότερα από όσο κόστισε σε άλλους Δήμους.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι :

  1. Είναι συκοφαντική η σύνδεση του Προϋπολογισμού της Σύμβασης με τον αριθμό των Φωτιστικών. Σκόπιμα καταρχήν υπολογίζει ως οικονομική βάση τα  12,819 εκ. ευρώ που προβλέπει η Σύμβαση , χωρίς να αφαιρεί το ΦΠΑ, για να ανεβάσει το κόστος του κάθε ενός από τα 16.139 που είναι τα φωτιστικά, στα 794 ευρώ / φωτιστικό. Ενώ το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον κατά 24% χαμηλότερο. Εσκεμμένα συγκρίνει συμβάσεις αγοράς φωτιστικών με δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με συμβάσεις παροχής υπηρεσίας με αυτοχρηματοδότηση του αναδόχου με σκοπό να παραπλανήσει τους πολίτες.

Παραθέτουμε πίνακα με έργα παροχής υπηρεσιών (ΣΕΑ) που έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία:

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Σαρωνικού 12.046.480,85 16.139
Ασπρόπυργου 7.388.803,29 8.097
Δελφών 5.785.681,66 5.352
Ζακύνθου 12.735.723,84 19.920
Μεσσήνης 5.838.778,11 8.326
Ρόδου 21.221.499,79 30.403
Καλαμάτας 9.343.818,00 12.356
  • Σκόπιμα ο απερχόμενος αντι-περιφερειάρχης της κας Δούρου μας αποκρύπτει ότι σε διαγωνισμό που προκήρυξε η Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led (και όχι υπηρεσία), το κάθε φωτιστικό σώμα κοστολογήθηκε στα 1.208 ευρώ. Τιμή διπλάσια από αυτήν του Δήμου Σαρωνικού.

Συγκεκριμένα, ο  διαγωνισμός Προμήθειας Φωτισμού Led της Περιφέρειας Αττικής, με ημερομηνία 11.6.2018, είναι αξίας 6,355 εκ ευρώ, κι αφορά 5.260 φωτιστικά σώματα, δηλ. 1.208 ευρώ / φωτιστικό.

Για αυτόν το διαγωνισμό, έβγαλε καμία καταγγελτική ανακοίνωση ο κ. Φιλίππου; Αν είναι σκάνδαλο η σύμβαση του Δήμου Σαρωνικού, ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής τι είναι κε Φιλίππου; Η κομματική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ σας δίνει το ηθικό δικαίωμα να προμηθεύεστε σε υπερ-διπλάσια τιμή το ίδιο προϊόν; Αυτό είναι το νόμιμο και ηθικό δικαίωμα της Αριστεράς; Για αυτό θέλετε να εκλεγείτε δήμαρχος στο Σαρωνικό; Για να διοικήσετε το Δήμο όπως την Περιφέρεια; Δεν σας φτάνει ότι “μας κάψατε”; Δεν σας αρκεί ότι ζούμε με τα βοθρολύματα εξαιτίας της ανικανότητάς σας; Θέλετε να  βάλετε “και χέρι στην τσέπη των δημοτών μας”, για να πληρώσουμε τις ιδεοληψίες σας; 

  • ΨΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ συγχέει σκόπιμα και τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων με τον αριθμό των φωτιστικών, για να αποδείξει τάχα ότι εγκαθίσταται δυσανάλογα μεγάλος αριθμός φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο Σαρωνικού.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι είναι παραπλανητική η σύνδεση του αριθμού των φωτιστικών με τους μόνιμους κατοίκους, όταν όλοι γνωρίζουν ότι πολλούς μήνες το χρόνο, ο Δήμος Σαρωνικού δέχεται  δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες σε καθημερινή βάση, είτε λόγω του γεγονότος ότι διατηρούν στην περιοχή μας εξοχικές κατοικίες, είτε γιατί την επιλέγουν για την αναψυχή και διασκέδασή τους. Και τέλος πάντων  τί μας προτείνετε; Να αφαιρέσουμε φωτιστικά σώματα που υπάρχουν ήδη στους δρόμους του Δήμου μας;

Ως εδώ. Οι πολίτες του Δήμου Σαρωνικού δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να παίξει στα ζάρια το μέλλον του τόπου μας.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.