Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 3/2/2016

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 3η Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών Δήμου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών.

2. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών του άρθρου 67 του ΠΔ.28/80. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

3. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών (άρθρο 64, παρ.14 του Π.Δ. 28/80). Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

4. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81). Εισηγητής: Διευθύντρια Οικονομικών

5. Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ ) (άρθρο 28 και 46 ΕΚΠΟΤΑ) και του Π.Δ 28/1980, για τον Δήμο, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την Κοινωφελή Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού ( ΚΕΔΣΑ)και την Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Δήμου Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ) έτους 2016 α. Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ β. Αξιολόγησης των προσφορών των Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ γ. Παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ δ. Παραλαβής Υπηρεσιών Π.Δ 28/1980 άρθρο 67 παρ.1. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

6. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95). Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Μαρκοπούλου και Δήμου Σαρωνικού, για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης « Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.»(κωδ. ΟΠΣ:5000083)» Εισηγητή: Δήμαρχος

9. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού». Εισηγητής: Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

10.Λήψη απόφασης επί αιτήσεων δημοτών (κ.κ. Ουρανίας Τζανέτου,κ.λπ), περί μείωσης δημοτικών τελών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄114) Εισηγητής: Ανάγνωση αιτημάτων

11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού Εισηγητής: Αίτημα Ένωσης Συλλόγων Γονέων

12. «Λήψη απόφασης για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης Ε 1347/2015 κατά των Υπουργών 1. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2. Οικονομικών για την ακύρωση Του άρθρου 4 παρ. 1 εδάφιο α, της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 [ΦΕΚ Β 578/9.4.2015] που ορίζει ότι «Εξαιρούνται από την παραχώρηση του άρθρου 1 οι κοινόχρηστοι χώροι α: όταν η διαχείριση τους ανήκει σε άλλους φορείς πλην του Υπουργείου Οικονομικών (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων, ΕΤΑΔ ΑΕ κλπ)» και της με αριθμό πρωτοκόλλου 8107/747/5.5.2015 πράξης της Περιφερειακής Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής – Τμήμα Αιγιαλού & Παραλίας που αφορά τις Αλυκές Αναβύσσου» Εισηγητής: Πληρεξούσιος Δικηγόρου του Δήμου κ. Κατερινόπουλος.

13.Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κων/νου Κατερινόπουλου) σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την επιμέλεια επιστροφής δύο (2) απαλλοτριωμένων ακινήτων του Δήμου στον Αγ. Νικόλαο Αναβύσσου (ΚΥΑ Α23772/7985/29/9/1973 ΦΕΚ 267/1973. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

14.Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κων/νου Κατερινόπουλου) σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την υπόθεση μίσθωσης έκτασης στο Θυμάρι Π. Φώκαιας. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.