Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Σαρωνικού, λόγω εκτάκτων αναγκών

JOBS 6Με την αριθ.16410/13-5-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης , εγκρίθηκε η πρόσληψη δέκα επτά (17) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (2 Χειριστών Μ.Ε, 1 Οδηγού, 2 Εργατών Ύδρευσης και 12 Εργατών Καθαριότητας), σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου µας. Λόγω της ανάγκης που προέκυψε, από το κενό που δηµιουργείται µε την αποχώρηση ενός οδηγού λόγω συνταξιοδότησης και δύο χειριστών λόγω χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνων είναι αναγκαία η πρόσληψη ενός (1) οδηγού, δύο (2) χειριστών Μ.Ε. και ενός (1) εργάτη καθαριότητας προκειµένου να καλύψουν άµεσα τις επιτακτικές ανάγκες που δηµιουργήθηκαν µε την κένωση των θέσεων αυτών, µε δυνατότητα µεταγενέστερης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1, εντός του έτους 2015 για τις υπολειπόµενες δεκατρείς (13) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, καθώς οι εργάτες καθαριότητας και ύδρευσης απαιτείται να προσληφθούν στα τέλη ∆εκέµβριου 2015 ώστε να εξυπηρετήσουν τις αυξηµένες ανάγκες του ∆ήµου κατά τους θερινούς µήνες του έτους 2016.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), την αριθ. 16410/13-5-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, τον ∆ήµαρχο όπως ειδικότερα αναφέρεται στα µαγνητοφωνηµένα κείµενα. 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων από τα δεκαεπτά (17) που έχου
ν εγκριθεί µε την ανωτέρω απόφαση, ενός οδηγού, δύο χειριστών και ενός εργάτη καθαριότητας για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, τους οποίους και αποδέχεται.

2. ∆εσµεύεται ως προς την ανακοίνωση των υπολειπόµενων δεκατριών (13) θέσεων εντός του έτους 2015.

3. Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία µετά από έγκριση της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ. 

Ανάρτηση στη Διαύγεια


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.