Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 21/6/2017

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 21η Ιουνίου του έτους 2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 62.892,18€ από το από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κοινότητα Κουβαρά» Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.

2. Αναµόρφωση (5η ) Προϋπολογισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

4. Έγκριση Ισολογισµού έναρξης (Απογραφή) ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού της 1-1-2017. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆.

5. Έγκριση Απολογισµού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης επιβολής τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή.

7. Ανάκληση της 155 α /29.4.2014 απόφασης ∆.Σ ως προς σηµείο 4β) ως προς τον καθορισµό της αµοιβής για την αίτηση και τη διαδικασία στην Κτηµατική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής 2.000 πλέον ΦΠΑ. Εισηγητής: ∆ήµαρχος.

8. Καθορισµός αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου κ. Κατερινόπουλου Κων/νου για την υπόθεση «Αίτησης Ακύρωσης στο ΣτΕ επί σιωπηρής απόρριψης αίτησης του ∆ήµου για νέα χάραξη Ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας»(Αγ. Νικόλαος Αναβύσσου). Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή.

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραµµάτων λογισµικού για την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου έτους 2016».Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.

10.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραµµάτων λογισµικού ERGA κλειδί 379& 301 για την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.

11.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.

12.Ορθή Επανάληψη της 110δ/2017 απόφασης ∆.Σ. περί «Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Αµοιβή για την παροχή υποστηρικτών υπηρεσιών προετοιµασίας πρότασης χρηµατοδότησης µέσω ανταποδοτικών τελών για την ενεργειακή αναβάθµιση- αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού Κ/Χ του ∆ήµου», ως προς το ποσό. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.

13.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Έξοδα περίθαλψης αδέσποτων ζώων για την αντιµετώπιση έκτακτου περιστατικού λεϊσµανίασης». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.

14.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Μισθώµατα µηχανηµάτων για καθαρισµό κοινόχρηστων χώρων- Μίσθωµα µηχανήµατος Bobcat για διαµόρφωση χώρου εντός της Παιδικής Χαράς Π. Φώκαιας». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.

15.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηµατικούς καταλόγους ύδρευσης και άρδευσης ∆.Ε. Καλυβίων, Σαρωνίδας, Π. Φώκαιας, Αναβύσσου, Κουβαρά, λόγω λάθους της Υπηρεσίας. Εισηγητής: Τµήµα Ύδρευσης –Άρδευσης- Αποχέτευσης.

16.Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου στην «FOODEXPO» – ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων και Ποτών 10 ως 12 Μαρτίου 2018 στο «METROPOLITAN EXRO. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.