Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 25/4/2018

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 25η Απριλίου του έτους 2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:1. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (1η Τακτοποιητική) ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 33.696,00€ που αφορά α΄ δόση επιχορήγησης για το έργο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού» της πράξης «∆ηµιουργία και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας» ∆ήµου Σαρωνικού µε κωδικό ΜΙS 5002642. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
3. Επικύρωση της 107/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα Μάιο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
4. Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες παραλαβής και διαχείρισης ογκωδών στερεών αποβλήτων ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού -Λογιστηρίου και Προµηθειών
5. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Εργασίες παραλαβής και διαχείρισης ογκωδών στερεών αποβλήτων ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
6. Έκτακτη Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού.( αφορά το 2ο ∆ηµοτικό Καλυβίων και το ∆ηµοτικό Π. Φώκαιας για το πρόγραµµα ροµποτικής)  Εισηγητής: ∆ήµαρχος
7. Λήψη απόφασης περί καθορισµού τροφείων και κριτηρίων µοριοδότησης για την εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθµούς σχολ. έτους 2018-2019 ΚΥΑ 41087/17 Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
8. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών» σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) (12 άτοµα για δράσεις πυροπροστασίας µε σύµβαση διάρκειας 3 µηνών)
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
9. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωµατείων ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
10.Ψήφιση πιστώσεων υλοποίησης 3ου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Σαρωνικού Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
11. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης για « Προµήθεια µηχανηµάτων έργου για το ∆ήµο Σαρωνικού» και υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισµού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
12. Λήψη απόφασης µεταστέγασης του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
13. Λήψη απόφασης περί αλλαγής χώρου υλοποίησης των δοµών Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
14. Αντικατάσταση µελών της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Σαρωνικού λόγω παραίτησης κ.λπ. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
15.Λήψη απόφασης περί φιλοξενίας αντιπροσωπίας από την Μέσα Γειτονιά Κύπρου. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
16.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : Βιτσέλα Θεοδώρας, Μπελογιάννη Χρήστου,
Καρύδη Κίµωνος, ∆άκογλου Πέτρου, Κατσαρού Ιακωβίνας, Χατζηπαρασκευά Ευαγγέλου, Ραγάζου Ιωάννη, ∆ενεζάκου Αλέξανδρου, Ιωαννίδη Γεωργίου, Αυγέρη ∆έσποινας, Λοϊσίου Νικολάου, Φίλιου Κορνηλίου, Σώζου Ηλία, Federica Germani, Κοτσώλη Αρτέµιδος/ Σαµαρά Χρήστου, Τσιαδή Αντωνίου, Ψυλλάκη Νικία) Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
17.Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στο ∆ίκτυο Πόλεων «∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης και ορισµός εκπροσώπων. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
18. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου, λόγω λάθους της υπηρεσίας Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.