Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 10/10/2017

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό κατάστηµα την 10η Οκτωβρίου του έτους 2017, ηµέρα TΡΙΤΗ και ώρα 17:00 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
2. Έγκριση πεπραγµένων προέδρου ∆.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την χρήση έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
3. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζηµίωσης στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: 54/2017 απόφαση ΚΕ∆ΣΑ
4. Αναµόρφωση (3η) Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ 
5. Μεταφορά Υπηρεσίας ∆ηµοτολογίου ∆ήµου Σαρωνικού στην ∆.Κ. Αναβύσσου. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
6. Λήψη απόφασης για την ένταξη των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας σε κατηγορίες σύµφωνα µε την Ν. 4479/2017. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
7. Έγκριση µελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων  Δ. Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
8. Έγκριση παραλαβής του Β1 σταδίου της µελέτης « Καθορισµός χρήσεων γης του εγκεκριµένου  ρυµοτοµικού σχεδίου ∆.Κ. Σαρωνίδας του ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής:  Δ/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
10.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
11.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
12.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
13.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της ∆.Ε. Καλυβίων» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
14.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
15.Αντικατάσταση µελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής : Πρόεδρος ∆.Σ.
16.Αντικατάσταση µελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Σαρωνικού. Εισηγητής : Πρόεδρος ∆.Σ.
17.-Απολογισµός πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2016 (ορισµός ηµεροµηνίας και καθορισµός χώρου), σύµφωνα µε το άρθρο 217 του ∆ΚΚ. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
18.Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρµακείου δυνάµει της υπ’ αριθµ 5188/04-07-2017 απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020» (κωδικό ΟΠΣ 5003608.) Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
19. Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στην ∆ιεθνή Τουριστική Εκθεση Philoxenia 2017 που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από τις 10/11 έως και 12/11/2017, ορισµός αντιπροσωπίας του ∆ήµου, έγκριση µετακίνησης και δαπανών αυτής καθώς και ψήφιση σχετικών πιστώσεων. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
20.Λήψη απόφασης περί εορτασµού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2017. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.