Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 28/8/2017

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 28η Αυγούστου του έτους  2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.00 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:1. Έγκριση διενέργειας Νέου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων και την προµήθεια καυσίµων για θέρµανση ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2017», συνολικού ποσού 232.999,98
ευρώ. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών.
2. Έγκριση διενέργειας προµήθειας «Προµήθεια τροχήλατων κάδων-προµήθεια µικρών κάδων-ανταλλακτικά µεταλλικών κάδων απορριµµάτων», συνολικού ποσού 74.400,00 ευρώ. Εισηγητής: Οικονοµική Υπηρεσία-γραφείο προµηθειών.
3. ∆ιόρθωση της αριθ. 6/2017 απόφασης ∆.Σ. περί «Έγκρισης διενέργειας προµηθειών έτους 2017, ως προς την προµήθεια «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας προσωπικού (ρούχα)κλπ», συνολικού ποσού 58.500,00 ευρώ (λόγω αλλαγής προϋπολογισµού). Εισηγητής: Οικονοµική Υπηρεσία-γραφείο προµηθειών.
4. Λήψη απόφασης τακτοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών της πρώην Κοινότητας Σαρωνίδας. Εισηγητής: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
5. Έγκριση γενοµένων δαπανών. Εισηγητής: Τµήµα  Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών.
6. Λήψη απόφασης περί καταβολής σε χρήµα της αξίας του γάλακτος που δικαιούνται υπάλληλοι του ∆ήµου Σαρωνικού σύµφωνα µε το Ν. 4483/17 (ΦΕΚ107/31-07- 2017/τ.Α). Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών
7. Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μισθώµατα µηχανηµάτων για κλάδεµα ευκαλύπτων και λοιπών δέντρων, λόγω επικινδυνότητας (Α΄ τοµέας)». Εισηγητής: Τµήµα Κίνησης-Συντήρησης-∆ιαχείρισης Οχηµάτων και ∆ηµοτικής
Συγκοινωνίας
8. Παράταση µισθώµατος χρήσεως χώρου για την λειτουργία ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στη ∆.Κ. Σαρωνίδας. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.