Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της 27/4/2016

Λογότυπο ΜαρκοπούλουΣυγκαλείται την Μεγάλη Τετάρτη, 27η Απριλίου 2016 και ώρα 7 μ.μ.  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην δέκατη συνεδρίαση, έτους 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης,  επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού περιόδου 01-04-2012 έως 31-12-2012, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ».
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού έτους 2013, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ».
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού έτους 2014, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ».
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2016.
 5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αρ. 54/2007 Κανονιστικής Απόφασης, που αφορά στην Κωδικοποίηση και Τροποποίηση Κανονισμού Υδρεύσεως Δήμου Μαρκοπούλου.
 6. Λήψη απόφασης για τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 113/1991 Κανονιστικής Απόφασης, που αφορά στην αύξηση τελών διαφήμισης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 1991 και εφεξής.
 7. Λήψη απόφασης επικαιροποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 149/2004 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον καθορισμό τέλους Λαϊκής Αγοράς και Εμποροπανηγύρεων.
 8. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 364/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαρκοπούλου και Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. περί Κατάρτισης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας στο Πλαίσιο της Συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μαρκοπούλου στο Πράσινο Ταμείο.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ζητήματος επιβολής υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου δημοτικών φόρων και τελών, αντισταθμιστικών οφελών, επιβολής τελών διέλευσης και όχλησης, επιβολής ειδικού περιβαλλοντικού φόρου αποκαταστατικού – επανορθωτικού χαρακτήρα, δέσμευσης εκτάσεων κ.α., που προκύπτουν από τη λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
 11. Λήψη απόφασης για ανάληψη ή μη αρμοδιοτήτων σχετικά με την παροχή Διοικητικής υποστήριξης – Καταβολής προνοιακών επιδομάτων ΑΜΕΑ από το Δήμο Μαρκοπούλου.
 12. Λήψη απόφασης για συνεργασία με την εταιρεία Intervent Α.Ε., ώστε μέσω αυτής, να κάνουμε φορητότητα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Μαρκοπούλου στο δίκτυο της Vodafone.
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 600€ σε βάρος του Κ.Α. 6726.0001 και με τίτλο «Ετήσια εισφορά του Δήμου στην Α.Μ.Κ.Ε. – Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας», προκειμένου να καλυφθεί η ετήσια συνδρομή για το έτος 2016 και εφεξής.
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χρήσης του ανοικτού γηπέδου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μαρκοπούλου στον Αθλητικό Όμιλο Μαρκοπούλου.
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ.».
 16. Λήψη απόφασης για έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
 17. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, έμπροσθεν του καταστήματος, με την επωνυμία «ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ», στην Κεντρική Πλατεία Δ. Σωτηρίου 1, για την τοποθέτηση λυόμενης κατασκευής του άρθρου 21 Ν.4067/2012.
 18. Λήψη απόφασης για έγκριση δωρεάν παραχώρησης τάφου τριετούς ταφής, σε άπορο δημότη.
 19. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης πινακίδων στα όρια του Δήμου Μαρκοπούλου με το Δήμο Κορωπίου.
 20. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.1266 με κωδικό ιδιοκτησίας 702213 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 21. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη των οικοπέδων στα Ο.Τ. Γ848 & Γ849 με κωδικό ιδιοκτησίας 671237 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 22. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ624 με κωδικό ιδιοκτησίας 652203 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 23. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ551 με κωδικό ιδιοκτησίας 621116 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 24. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1275 με κωδικό ιδιοκτησίας 700615 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
 25. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης (οικόπεδο & κτίσματα) στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου μεταξύ των Ο.Τ. 125 – 131 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μαρκοπούλου, για τη διάνοιξη οδού, σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Αναλογισμού.
 26. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2016.
 27. Λήψη απόφασης για έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Α’ τριμήνου, έτους 2016.
 28. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
 29. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.