Προσκλήσεις 34ης, 35ης και 36ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 13-11-2015

Λογότυπο ΜαρκοπούλουΣυγκαλούνται τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Α) Συγκαλείται την Παρασκευή, 13η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 7μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην τριακοστή τέταρτη συνεδρίαση, έτους 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2016.

B) Συγκαλείται την Παρασκευή, 13η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 7:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην τριακοστή πέμπτη συνεδρίαση, έτους 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2016.
2) Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2016.

Γ) Συγκαλείται την Παρασκευή, 13η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 8μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην τριακοστή έκτη συνεδρίαση, έτους 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μη διακοπή λειτουργίας του Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Πόρτο Ράφτη.
2) Λήψη απόφασης για επαναψήφιση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2015.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΚΔΕΜ», έτους 2015.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2015.
5) Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» οικονομικού έτους 2014.
6) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ», έτους 2016.
7) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2016.
8) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΚΔΕΜ», έτους 2016.
9) Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής εξόφλησης της τακτικής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2015.
10) Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή ποσού 25.220,00€ από τους ΚΑΠ (Γ’ κατανομή έτους 2015) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου.
11) Λήψη απόφασης για έγκριση προσχώρησης του Δήμου Μαρκοπούλου στο Σύμφωνο Δημάρχων, υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας.
12) Λήψη απόφασης για έγκριση Σχεδίου Σύμβασης με την Ανώνυμη Εμπορική-Τεχνική Εταιρία Βιοκαυσίμων και Βιολιπαντικών, με την επωνυμία “REVIVE A.E”. για τη συλλογή και απομάκρυνση, προς αξιοποίηση και ανακύκλωση, χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών.
13) Λήψη απόφασης για αποδοχή της εκλογικής αποζημίωσης, που αφορά στη διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 05-07-2015.
14) Λήψη απόφασης για διεξαγωγή διαγωνισμού για μίσθωση κτιρίου που θα στεγάζει το Δημοτικό Υποκατάστημα Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
15) Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρ. -8- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
16) Λήψη απόφασης για καθορισμό του αριθμού δόσεων που αφορούν στο Τέλος εξωτερικής διακλάδωσης – φρεατίου με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων.
17) Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας για τη μελέτη «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΤΡΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
18) Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
19) Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
20) Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
21) Λήψη απόφασης για έγκριση προμελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 80.000ι.κ.».
22) Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ Π. ΡΑΦΤΗ».
23) Λήψη απόφασης για εκ νέου εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης παράκαμψης της οδού Χ. Νικολάου, λόγω εκτέλεσης έργων αποχέτευσης ακαθάρτων.
24) Λήψη απόφασης για μείωση ταχύτητας οχημάτων επί της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη.
25) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Μαρκοπούλου, τελειόφοιτης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
26) Λήψη απόφασης για έγκριση δωρεάν παραχώρησης τάφου τριετούς ταφής, σε γονέα θανόντος τέκνου.
27) Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1412 με κωδικό ιδιοκτησίας 720610 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
28) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1412 με κωδικό ιδιοκτησίας 720610 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
29) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ612 με κωδικό ιδιοκτησίας 623812 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
30) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων στα Ο.Τ. 17 και 18 με κωδικούς ιδιοκτησίας 070712, 070713, 070714, 070715 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, του Δήμου Μαρκοπούλου.
31) Λήψη απόφασης για έγκριση αμοιβής Δικηγόρων για τη σύνταξη Ειδικής Γνωμοδότησης Πολεοδομικού Θέματος, για την υλοποίηση της Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 του Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
32) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
33) Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών πόλεως και οικισμών.
34) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can leave a response, or trackback from your own site.