Κατάθεση προτάσεων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρωνικού στον Δήμο Σαρωνικού

Ανάβυσσος 16 Απριλίου 2024
 
Κύριε Δήμαρχε.
Η Ομοσπονδία μας, στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, εκπροσωπώντας τα μέλη της, αλλά και καταγράφοντας τις ανάγκες όλων των περιοχών του Δήμου, κωδικοποίησε τις βασικές θέσεις τους και τις υποβάλει στο Δήμο προς μελέτη και υλοποίηση όσων θεωρεί εφικτών και κατά προτεραιότητα, όσων έχουν άμεση συνάφεια με την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών. Η σειρά παράθεση των προτάσεών μας απηχεί την σπουδαιότητα και το ενδιαφέρον των Συλλόγων μελών μας.

Σχέδια Πόλεων:
Οι οικισμοί του Δήμου στερούνται σχεδίων πολεοδόμησης και σε όσες περιοχές έχουν υπάρξει μελέτες και βρίσκονται πλησίον της εφαρμογής τους υπάρχουν καθυστερήσεις δεκαετιών με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Η απουσία των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως δηλώνεται ως αιτία για την μη ασφαλτόστρωση οδών, για την χωρίς προοπτική δημιουργίας δικτύου αποχέτευσης με αποτέλεσμα την διαιώνιση των απορροφητικών βόθρων κ.α.
Ζητάμε την ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη νέων για όλες τις οικιστικές περιοχές του Δήμου, σύμφωνα με τις προτάσεις όσων Συλλόγων, επιθυμούν την ένταξη των περιοχών τους στα σχέδια πόλης.
Α. Καθαριότητα:
Η εικόνα του Δήμου τα τελευταία δέκα χρόνια, απέχει από το να είναι εικόνα σύγχρονου και νοικοκυρεμένου. Έχουμε αναλύσει επανειλημμένα τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες του συστήματος συγκέντρωσης, αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων. Το 2019 διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα «Διαχείριση των Απορριμμάτων στο Δήμο Σαρωνικού και στην Αττική».
Σε γενικές γραμμές η αναποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων οφείλετε:
α. Γιατί η περισυλλογή των απορριμμάτων από τον δήμο υπήρξε ελλιπέστατη. Οι σημάνσεις του Δήμου ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους πετούν απορρίμματα έξω από τους κάδους, είναι άνευ αντικειμένου, γιατί λόγω της πλημμελούς αποκομιδής οι κάδοι γεμίζουν και επόμενο είναι να ρίχνονται απορρίμματα εκτός αυτών.
β. Οι πεπαλαιωμένοι και κατεστραμμένοι κάδοι, παραμένουν ανοικτοί, κυρίως γιατί έχει καταστραφεί το σύστημα ανοίγματος με πεντάλ και χρειάζεται να πιάνουν με τα χέρια τα καπάκια οι δημότες για να τα ανοίγουν και να τα κλείνουν.
γ. Εκτός της εικόνας φτώχειας και εγκατάλειψης που αποπνέουν, είναι αιτία διασποράς των απορριμμάτων εκτός αυτών, είτε από τους ισχυρούς ανέμους, είτε από αδέσποτα ζώα που αναζητούν τροφή.
δ. Οι δρόμοι γύρω από τους κάδους , είναι γεμάτοι από σκουπίδια και χαρτιά, τα οποία ουδέποτε ο Δήμος και η Κοινότητα έχει μεριμνήσει για την περισυλλογή τους, λόγω της απουσίας οδοκαθαριστών.
ε. Ανακύκλωση δεν υπάρχει. Όσοι συμπολίτες μας, συνεχίζουν να ανακυκλώνουν τα υλικά συσκευασίας, σ΄ αυτούς τους πεπαλαιωμένους μπλε κάδους, αυτά καταστρέφονται από την βροχή και την πρόσμιξή τους με σύμμικτα απορρίμματα που επίσης διοχετεύονται σ΄ αυτούς.
Οι προτάσεις μας για την καθαριότητα, την συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων είναι οι παρακάτω:
1. Ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων του Δήμου με την προμήθεια νέων οχημάτων, και προμήθεια αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων.
2. Πρόγραμμα συχνότερης διέλευσης των απορριμματοφόρων του Δήμου στις εκτός σχεδίου και παραθεριστικές περιοχές τους κατ΄ ελάχιστο τρεις φορές της εβδομάδα. Και συχνότερα κατά τη διάρκεια των εορτών.
3. Να αντικατασταθούν όλοι οι πεπαλαιωμένοι κάδοι με καινούργιους και να είναι συνεχώς κλειστοί οι κάδοι.
4. Να υπάρξει μέριμνα για καθαρισμό των οδών από συνεργεία του Δήμου, κυρίως γύρω από τους κάδους.
5. Να δημιουργηθούν χώροι συγκέντρωσης των κλαδεμάτων όπου θα μεταφέρονται εκεί με ευθύνη και δαπάνες του Δήμου και θα γίνεται ο κλαδοτεμαχισμός σε καθημερινή βάση. Λόγω του τεράστιου όγκου κλαδεμάτων που συγκεντρώνεται.
6. Να επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους απορρίπτουν αδρανή υλικά (μπάζα) γύρω από τους κάδους.
7. Τοποθέτηση μωβ κάδου ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων, σε περισσότερα σημεία και σε κεντρικά σημεία των οικισμών (ίσως πλησίον των εντευκτηρίων των Συλλόγων) για την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτούς.
8. Εφαρμογή προγραμμάτων οικιακής διαλογής των απορριμμάτων και θεσμοθέτηση κινήτρων για την υλοποίησή της.
9. Γνωστοποίηση στους δημότες με κάθε πρόσφορο μέσο των υποχρεώσεων τήρησης του κανονισμού καθαριότητας.
10. Προτείνουμε την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου, για αποτελεσματικότερη αποκομιδή, επιμήκυνση του χρόνου απασχόλησης των εργατών καθαριότητας και αντιμετώπιση της τεχνητής έλλειψης προσωπικού, αφού όσοι προσλαμβάνονται ως εργάτες καθαριότητας τελικά παραμένουν και απασχολούνται στα γραφεία του Δήμου, σε άλλες λειτουργίες.
Β. Πυρασφάλεια – Πολιτική Προστασία
Έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα και στις δύο ημερίδες που οργάνωσε η Ομοσπονδία μας (2019 και 2023), μεταξύ άλλων στην πρόσκληση των Συλλόγων του Δήμου, στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.). Οι Σύλλογοι έχουν την δυνατότητα να συμβάλουν με τις προτάσεις τους στα μέτρα προστασίας, αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, εξεύρεσης χώρων συγκέντρωσης σε επίπεδο οικισμών, οργάνωση και επιμέλεια σχεδίων διαφυγής.
Ζητούμε την τοποθέτηση κρουνών (υδροστόμια), όπου έχουν ζητηθεί και η συντήρησή τους σε ετήσια βάση και πριν τις αντιπυρικές περιόδους.
Στις 30/4/2024 αρχίζει επισήμως η αντιπυρική περίοδος και όπως έχουμε αντιληφθεί δεν έχει υλοποιηθεί κάποιο μέτρο πρόληψης, όπως καθαρισμός οικοπέδων, πρανών και καθορισμός πράσινων σημείων πλην της Γερακίνας στην Παλαιά Φώκαια, που σηκώνει όλο το βάρος του Δήμου Σαρωνικού.
Οι περιοχές της Α.Τ.Ε., του κεντρικού Οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας, το Μαύρο Λιθάρι, και ο κεντρικός Οικισμός της Σαρωνίδας, είναι εν δυνάμει ή μπορεί να εξελιχθούν στο «Μάτι» του Σαρωνικού, λόγω της γειτονίας τους με δασώδεις εκτάσεις. Εφιστούμε την προσοχή του Δήμου ότι τραγωδίες σαν κι΄ αυτές που ζήσαμε ως χώρα δεν πρέπει να επαναληφθούν.
Ζητούμε τη λειτουργία και εφέτος, του πυροφυλακίου «ΑΙΟΛΟΣ» στην κορυφή Καστέλλα, καθώς και του πυροφυλακίου στο Λόφο Αντωνάκη, όταν οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας βρίσκονται στο πορτοκαλί ή κόκκινο χρώμα.
Γ. Μέτρα προστασίας της ζωής & της περιουσίας
Τα πρόσφατα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, ενδοοικογενειακής βίας και γενικότερα κοινωνικής βίας, πολλαπλασιάζονται και το αίσθημα ανασφάλειας επιδεινώνεται. Η Ομοσπονδία μας το 2019 διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Μέτρα προστασίας της ζωής & της περιουσίας» με μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς από τότε δεν βελτιώθηκε η κατάσταση και δεν βελτίωσαν τις συνθήκες, η σωστή επιλογή κατά την άποψή μας του περιορισμού των Α.Τ. του Δήμου.
Θεωρούμε ότι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος είναι οι περιπολίες εποχούμενων αστυνομικών ομάδων, άμεσης δράσης και η διασπορά τους στα κέντρα των δημοτικών κοινοτήτων.
Δ. Εκτάσεις Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος
Από ετών, οι εκτάσεις του Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος και κυρίως αυτές οι οποίες βρίσκονται πλησίον της οικιστικής περιοχής του κεντρικού οικισμού της Φώκαιας, της ΑΤΕ, του Καταφυγιού και του Θυμαριού, παραμένουν χωρίς καμία απολύτως επιτήρηση και έχουν καταστεί, εκτός από χώρος υπόπτων συναλλαγών διαφόρων παραβατικών ατόμων, χώρος ανεξέλεγκτης απόθεσης κάθε είδους απορριμμάτων καθώς και δομικών υλικών, πολλά εκ των οποίων είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία (αμίαντος).
Τα απορρίμματα μεταφέρονται και αποθέτονται στις εκτάσεις από άλλες περιοχές, συχνά με φορτηγά οχήματα, λόγω ακριβώς της ανύπαρκτης επιτήρησης. Πέραν την δυσοσμίας που εκπέμπουν, υπάρχει άμεσος κίνδυνος ανάφλεξης ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και κίνδυνος μετάδοσης της πυρκαγιάς στις γειτονικές οικιστικές περιοχές με όλα τα επακόλουθα.
Οι εκτάσεις του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος βρίσκονται στην απόλυτη ευθύνη του, ως προς την καθαριότητα και την προστασία τους και διαπιστώνουμε ότι από ετών δεν έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον για την περιφρούρησή τους και τον καθαρισμό τους.
Είναι ανάγκη να υποχρεωθεί ο Συνεταιρισμός στη λήψη κάθε δυνατού μέτρου για την περιφρούρηση των εκτάσεων ιδιοκτησίας του.
Ε. Δίκτυα ύδρευσης
Οι συνεχείς βλάβες, αποκαλύπτουν το πεπαλαιωμένο και διαβρωμένο δίκτυο ύδρευσης, με συνέπειες στην υγεία των πολιτών. Ολόκληροι οικισμοί ταλαιπωρούνται, κυρίως τους θερινούς μήνες.
Ζητούμε την άμεση αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, σε όλο το μήκος του και ιδιαιτέρως όπου υπάρχουν σωληνώσεις αμιάντου.
Ζητούμε την άμεση τοποθέτηση σύγχρονων υδρομετρητών, για την καταμέτρηση της κατανάλωσης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες θα μπορούσε να είναι ανά δίμηνο για τον επιμερισμό των οικογενειακών δαπανών.
Ζητάμε να γίνονται εξετάσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού στις υπάρχουσες δεξαμενές ύδατος. Στην περίπτωση που πραγματοποιούνται τέτοιοι έλεγχοι, προτείνουμε να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιούνται δημοσίως.
Μας ενδιαφέρει και μας ανησυχεί η κατάσταση και η ασφάλεια των δεξαμενών υδροδότησης, δεδομένου ότι βρίσκονται σε απόμερα σημεία και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες. Δηλαδή, να γνωρίζουμε ποιά μέτρα λαμβάνονται για τη συντήρηση, έλεγχο και φύλαξη αυτών, ώστε να είναι απολύτως ασφαλείς από υγειονομικής άποψης.
ΣΤ. Οδικό δίκτυο
Το οδικό δίκτυο του Δήμου μας είναι σε αθλία κατάσταση. Δεν έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις των υπαρχόντων ασφαλτοστρωμένων οδών τα τελευταία δώδεκα χρόνια, σε αντίθεση με γειτονικούς δήμους.
α. Ζητούμε την ασφαλτόστρωση όλων των οδών των οικισμών που συνήθως εξαιρούνται λόγω μη ύπαρξης σχεδίου πόλης. Όμως και σ΄ αυτούς κατοικούν συμπολίτες μας οι οποίοι καταβάλουν ισότιμα τα δημοτικά τέλη.
β. Να υπάρξει μέριμνα για την κατασκευή τεχνικών έργων σε δρόμους που συσσωρεύονται όμβρια και δημιουργούνται μικρές και μεγάλες λίμνες μετά από κάθε βροχή.
γ. Να υπάρξει μέριμνα για την αντικατάσταση όλων των σπασμένων και φθαρμένων καθρεπτών κυκλοφορίας και την τοποθέτηση νέων σε όλες τις διασταυρώσεις μεγάλης κυκλοφορίας.
δ. Να υπάρξει μέριμνα για την τοποθέτηση πινακίδων ορίων ταχύτητας στις κεντρικές οδούς του Δήμου.
ε. Να υλοποιηθεί η διάνοιξη της οδού Καραμανλή στην Ανάβυσσο, η μελέτη της οποίας χρηματοδοτήθηκε από τον εφοπλιστή κ. Μαρτίνο.
Ως προβολή στο άμεσο μέλλον, που θα επιλύσει και το πρόβλημα των συγκοινωνιών του Δήμου, αλλά και ως έργο τουριστικής προβολής του παραλιακού μετώπου, προτείνουμε την επέκταση του Αθηναϊκού ΤΡΑΜ, ή και του ΜΕΤΡΟ, σταδιακά μέχρι τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Σε πολλές πρωτεύουσες, το ΜΕΤΡΟ επεκτείνετε κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και είναι φορέας ανάπτυξης αυτών των περιοχών.
Η. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
Η επέκταση του Δημοτικού φωτισμού στις οικιστικές περιοχές είναι αναγκαιότητα για λόγους ασφαλείας των πολιτών. Η μέχρι πρότινος διαδικασία, όπου υπεύθυνη ήταν η ΔΕΔΔΗΕ, έχει αλλάξει και πλέον ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την επέκταση του και η ΔΕΔΔΗΕ περιορίζεται στην διάθεση των παροχών.
Παρακαλούμε να αξιολογήσετε τις προτάσεις των φορέων των οικισμών και να επεκτείνετε τον δημοτικό φωτισμό όπου υπάρχει άμεση ανάγκη.
Θ. Παιδικές χαρές – παιδότοποι
Μετά τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους που επιβλήθηκε με την υπουργική απόφαση 28492/2009, έχουν ανακαινιστεί και πιστοποιηθεί πολλές από τις υπάρχουσες παιδικές χαρές του Δήμου. Υπάρχουν όμως αρκετές που παραμένουν στις προηγούμενη κατάσταση, στερώντας από τα παιδιά την δυνατότητα να συνευρεθούν και να διασκεδάσουν χωρίς τον κίνδυνο ατυχήματος. Παρακαλούμε την καταγραφή όσων δεν έχουν ανακαινιστεί και πιστοποιηθεί και να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Επίσης πρέπει να υπάρχει τακτικός και ενδελεχής ετήσιος έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όπως ακριβώς προβλέπει και υποχρεώνει η σχετική Υ.Α.
Ι. Κοιμητήριο
Ο Δήμος στερείται βασικών υποδομών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η ίδρυση και η λειτουργία κοιμητηρίων. Προσπάθειες που αναλήφθηκαν από προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου, βρέθηκαν απέναντι στην άρνηση κατοίκων να έχουν πλησίον του οικισμού τους τέτοιες υποδομές, συνεπικουρούμενοι από αυτοδιοικητικούς παράγοντες της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα η προσπάθεια να δημιουργηθεί κοιμητήριο, στο όρος Σκόρδι της Αναβύσσου, στο Άνω Λαγονήσι, αλλά και σε έκταση του Συνεταιρισμού Υπαλλήλων της ΤτΕ εγκαταλείφτηκαν. Ο προγραμματισμός για την δημιουργία μικρού (για τις ανάγκες του Δήμου) κοιμητηρίου στη Παλαιά Φώκαια, στη θέση Ασφακερή, έχει ξεπεράσει τα 7 χρόνια διαβουλεύσεων και περιμένουμε να προσδιοριστεί ο χρόνος υλοποίησής του.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε να ευρεθούν εναλλακτικές λύσεις του κορυφαίου αυτού προβλήματος, γιατί ο πολιτισμός μας απαιτεί τον σεβασμό στους νεκρούς και δεν παραποιεί τιμή γι΄ αυτούς η υπάρχουσα κατάσταση στο Δήμο Σαρωνικού.
Ια. Δημοτική Συγκοινωνία
Θεωρούμε άμεση αναγκαιότητα την ίδρυση και λειτουργία σταθερής και καθημερινής Δημοτικής Συγκοινωνίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, που να συνδέει τις Δημοτικές ενότητες και κυρίως τους οικισμούς, με το κέντρο του Δήμου την πόλη των Καλυβίων, αλλά και την 2η πόλη την Ανάβυσσο.
Ιβ. Αδέσποτα ζώα
Είναι βαρύτατες οι ευθύνες του Δήμου, για την μέχρι τώρα αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων αλλά και την αύξηση του πληθυσμού τους, λόγω πλημμελούς ανταπόκρισης στα προγράμματα στειρώσεων και κυρίως φιλοξενίας. Η αμέλεια αυτή του δήμου οδήγησε στην θανάτωση δεκάδων ζώων κατά την πρόσφατη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σαρωνικό, ζώα που ήταν κλεισμένα σε ανεξέλεγκτες ιδιωτικές δομές. Στους δρόμους του Δήμου υπάρχουν εκατοντάδες ζώα τα οποία είναι δήθεν «δεσποζόμενα», χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί εάν είναι υγιή, εάν είναι στειρωμένα, εάν πεινάνε κ.λπ. Κάποια από αυτά επιτίθενται σε πεζούς και εποχούμενους οικιστές, με κίνδυνο να τραυματίσουν ανθρώπους και να τραυματιστούν τα ίδια, όπως έχει συμβεί ήδη στο πρόσφατο παρελθόν. Απαιτούμε να υπάρξει αποτελεσματικό πρόγραμμα περίθαλψης, στείρωσης και σίτισης των αδέσποτων ζώων, χώρος συγκέντρωσης τους σε εγκεκριμένες δομές με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου. Απαιτούμε να υπάρξει απολογισμός της διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται για την περίθαλψη των ζώων.
Ιγ. Τήρηση της νομιμότητας στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού
Στο Σαρωνικό, η υπερεκμετάλλευση και αυθαίρετη καταπάτηση των παραλιών, συντελείται για αρκετές δεκαετίες με αποκλειστικούς υπεύθυνους την εκάστοτε δημοτική αρχή των Καλυβίων, της Αναβύσσου και μετά το 2011 από τον ενιαίο Δήμο Σαρωνικού.
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρωνικού, επιθυμεί και επιδιώκει η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες του Δήμου να είναι ανεμπόδιστη, να παρέχει την υποβοήθηση πρόσβασης στα άτομα με κινητικά προβλήματα, να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης του θαλάσσιου αθλητισμού σε ομίλους που λειτουργούν στο Δήμο, με παραχώρηση χώρων για την χρήση αποκλειστικά από αυτούς. Να είναι οι παραλίες μας καθαρές και ασφαλείς, με την μέριμνα του Δήμου και της Κ.Ε.Δ.
Η Ομοσπονδία μας επιθυμεί και επιδιώκει να είναι απρόσκοπτη και η επιχειρηματική δραστηριότητα, αρκεί να λειτουργεί εντός των κανονιστικών πλαισίων που προβλέπουν οι συμβάσεις, με προσιτές τιμές παροχής υπηρεσιών και υπό τον έλεγχο των αρμόδιων φορέων που έχουν την νόμιμη ιδιοκτησία και χρήση των παραλιών, Δήμος Σαρωνικού και Κ.Ε.Δ.
Κύριε Δήμαρχε
Η Ομοσπονδία μας και τα μέλη της είναι στη διάθεση του Δήμου να συμβάλει με τις προτάσεις της, την κριτική της και μέσω των ημερίδων κατάθεσης απόψεων επιστημόνων και επαγγελματιών που διοργανώνει, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, αλλά και την γενική εικόνα της περιοχής μας, η ανακήρυξη της οποίας, ως τουριστικής και ως τόπος ιδιαίτερου κάλλους είναι κοινή επιθυμία όλων.
Το επόμενο διάστημα η ομοσπονδία μας θα διοργανώσει μια ημερίδα με τίτλο «Σαρωνικός σύγχρονος Δήμος – Υποδομές» και θα είναι μεγάλη μας τιμή να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας και να διατυπώσετε τις απόψεις σας
Αναμένουμε και την δική σας συμβολή σ΄ αυτή την πρόταση συνεργασίας, με ενημερώσεις για την πορεία εξέλιξης και υλοποίησης των όσων προτείνουμε, για ένα σύγχρονο δήμο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.