Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 2/3/2016

Δημαρχείο ΣαρωνικούΣυγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 2α Μαρτίου του έτους 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Απολογισµός πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2015 (ορισµός ηµεροµηνίας και καθορισµός χώρου),σύµφωνα µε το άρθρο 217 του ∆ΚΚ.

2. Έγκριση Προϋπολογισµού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόµων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2016. Εισηγητής: ∆/ντής ΕΓΝΥΑ

3. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριµήνου του προϋπολογισµού του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

4. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» (προϋπολογισµού άνω του 1.000.000 €). Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

5. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ΠΑΡΑΛΙΑΣ Αναβύσσου» (προϋπολογισµού κάτω του 1.000.000 €). Εισηγητής: ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

6. Έγκριση µελέτης του έργου « Κατασκευή Ηλεκτροφωτισµού γηπέδου ∆.Ε. Αναβύσσου ∆ήµου Σαρωνικού και υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

7. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράµµατος του έργου «∆ιαµόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

8. Λήψη απόφασης περί τροποποίηση της σύµβασης (παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης) – της επικαιροποιηµένης µελέτης του υποέργου (2) µε τίτλο “Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

9. ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ∆.Κ. Αναβύσσου, για τη στέγαση του γραφείου Κτηµατογράφησης για το ∆ήµο Σαρωνικού. Εισηγητής: Έγγραφο της Εθνικό Κτηµατολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.

10. Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης προς χρήσης οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΖΑ 1478 του ∆ήµου Σαρωνικού ,στον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο Λαυρεωτικής. Εισηγητής: Γραφείο Κίνησης

11. Λήψη απόφασης περί καταβολής σε χρήµα της αξίας του γάλακτος που δικαιούνται υπάλληλοι του ∆ήµου. Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 2245/16-2-2015 αίτηµα Σωµατείου Εργαζοµένων.

12. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης, λόγω λάθους της υπηρεσίας. Εισηγητής: Τµήµα Ύδρευσης – Άρδευσης Αποχέτευσης.

13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από καρτέλες οφειλετών, λόγω εξέτασης νέων στοιχείων που προσκόµισαν οι οφειλέτες στην Ταµειακή Υπηρεσία. Εισηγητής: Ταµειακή Υπηρεσία.

14. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ Βενάρδου Ελπίδας, Λογοθέτη ∆ηµητρίου, Μυλωνά ∆ηµητρίου (µε αριθµ. Κατάθεσης 21849/2015), Μυλωνά ∆ηµητρίου (µε αριθµ. Κατάθεσης 21850/2015), ∆εδεγκίκα Μαρία, Γερακάρη Γεωργίου, Καλπία ∆ηµητρίου, Φωτά Φώτιος, Κυπραίου Παναγ., Τζανή Παναγιώτη, Στυλιάρα Ευστράτιου, Παραρά-Παπαχρήστου, Φέξη Γεράσιµου, Βαµβακοπούλου Μαρίας, Τροχίδη Προδρόµου, ∆ιαµαντά Μαρία, Αθηνάς Κυρτάτα, Ορφανίδη Στυλιανού, Αντιγόνης Σκία, Πιατόπουλος Λάζαρος, Κουρή Κλεονίκης, Μπιτσικώκου Γεωργίου, «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», Κυριακάκη Στυλιανού, «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ». Γκίκα Βασιλική, Πιτταρά Ιωάννη) Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Ρούσου Χρήστου και Νηχωρίτη Κων/νου περί µείωσης δηµοτικών τελών. Εισηγητής: Ανάγνωση Αιτηµάτων

16. Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασµού Αποκριάς 2016. Εισηγητής : ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.