Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ της 14/6/2016

Συγκαλείται συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 14η του µήνα Ιουνίου του έτους 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1.Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2015 του ∆ήµου Σαρωνικού.

2.Προέλεγχος απολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του ∆ήµου Σαρωνικού.

3.Λήψη απόφασης για ανάθεση σύνταξης α) της τεκµηρίωσης της Σκοπιµότητας για την ανάγκη σύστασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση των πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω ∆ήµων και β) του σχετικού Σχεδίου Σύµβασης.

4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Σαρωνικού.

5.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (έγκριση της υπ’ αριθ. 6/16 µελέτης), ψήφιση πίστωσης, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προµήθεια «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων και προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού για το έτος 2016».

6.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης ∆ήµου Σαρωνικού».

7.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την «Προµήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων αυτού».

8. Ψήφιση πίστωσης για την «Προµήθεια υλικών και εξαρτηµάτων ελαιοχρωµατισµού, σιδηροκατασκευών, ξυλουργικών υλικών για τα συνεργεία του ∆ήµου».

9.Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων» και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

10.Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Ανακατασκευή-µετατροπή αποδυτηρίων γηπέδου Μπάσκετ σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Πέτα-Κουβαρά).

11.Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Σαρωνικού.

12.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Σαρωνικού».

13.Αίτηση Μιχαήλ Αδάµη για νοµική στήριξή του από τη δικηγόρο του ∆ήµου για πράξη που του αποδίδεται υπό την ιδιότητά του κατά τον φερόµενο χρόνο τέλεσης αυτής, ως Αντιδηµάρχου Σαρωνικού.

14.Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή µη από ένδικα µέσα, ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου και ανάθεση σύνταξης ειδικού συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου (υπόθεση Τσαγανίδου Σοφίας Σεσίλιας).

Καλύβια, 09/06/2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.