Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 25/4/2018

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 25η Απριλίου του έτους 2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:1. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (1η Τακτοποιητική) ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 33.696,00€ που αφορά α΄ δόση επιχορήγησης για το έργο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού» της πράξης «∆ηµιουργία και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας» ∆ήµου Σαρωνικού µε κωδικό ΜΙS 5002642. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
3. Επικύρωση της 107/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για τον µήνα Μάιο του 2018 και απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας των καυσίµων κίνησης θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
4. Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες παραλαβής και διαχείρισης ογκωδών στερεών αποβλήτων ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού -Λογιστηρίου και Προµηθειών
5. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Εργασίες παραλαβής και διαχείρισης ογκωδών στερεών αποβλήτων ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
6. Έκτακτη Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού.( αφορά το 2ο ∆ηµοτικό Καλυβίων και το ∆ηµοτικό Π. Φώκαιας για το πρόγραµµα ροµποτικής)  Εισηγητής: ∆ήµαρχος
7. Λήψη απόφασης περί καθορισµού τροφείων και κριτηρίων µοριοδότησης για την εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθµούς σχολ. έτους 2018-2019 ΚΥΑ 41087/17 Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
8. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών» σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) (12 άτοµα για δράσεις πυροπροστασίας µε σύµβαση διάρκειας 3 µηνών)
Εισηγητής: ∆ήµαρχος
9. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωµατείων ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
10.Ψήφιση πιστώσεων υλοποίησης 3ου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Σαρωνικού Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
11. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης για « Προµήθεια µηχανηµάτων έργου για το ∆ήµο Σαρωνικού» και υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισµού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
12. Λήψη απόφασης µεταστέγασης του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
13. Λήψη απόφασης περί αλλαγής χώρου υλοποίησης των δοµών Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
14. Αντικατάσταση µελών της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Σαρωνικού λόγω παραίτησης κ.λπ. Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
15.Λήψη απόφασης περί φιλοξενίας αντιπροσωπίας από την Μέσα Γειτονιά Κύπρου. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
16.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : Βιτσέλα Θεοδώρας, Μπελογιάννη Χρήστου,
Καρύδη Κίµωνος, ∆άκογλου Πέτρου, Κατσαρού Ιακωβίνας, Χατζηπαρασκευά Ευαγγέλου, Ραγάζου Ιωάννη, ∆ενεζάκου Αλέξανδρου, Ιωαννίδη Γεωργίου, Αυγέρη ∆έσποινας, Λοϊσίου Νικολάου, Φίλιου Κορνηλίου, Σώζου Ηλία, Federica Germani, Κοτσώλη Αρτέµιδος/ Σαµαρά Χρήστου, Τσιαδή Αντωνίου, Ψυλλάκη Νικία) Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής
17.Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στο ∆ίκτυο Πόλεων «∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης και ορισµός εκπροσώπων. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
18. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς χρηµατικούς καταλόγους του ∆ήµου, λόγω λάθους της υπηρεσίας Εισηγητής: Τµήµα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.