Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 10/10/2017

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο
∆ηµοτικό κατάστηµα την 10η Οκτωβρίου του έτους 2017, ηµέρα TΡΙΤΗ και ώρα 17:00 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
2. Έγκριση πεπραγµένων προέδρου ∆.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την χρήση έτους 2016. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.
3. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζηµίωσης στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: 54/2017 απόφαση ΚΕ∆ΣΑ
4. Αναµόρφωση (3η) Προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος» ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠ∆∆ 
5. Μεταφορά Υπηρεσίας ∆ηµοτολογίου ∆ήµου Σαρωνικού στην ∆.Κ. Αναβύσσου. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
6. Λήψη απόφασης για την ένταξη των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας σε κατηγορίες σύµφωνα µε την Ν. 4479/2017. Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
7. Έγκριση µελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων  Δ. Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
8. Έγκριση παραλαβής του Β1 σταδίου της µελέτης « Καθορισµός χρήσεων γης του εγκεκριµένου  ρυµοτοµικού σχεδίου ∆.Κ. Σαρωνίδας του ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «∆ίκτυο αποχέτευσης ∆ήµου Σαρωνικού» Εισηγητής:  Δ/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
10.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
11.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
12.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση τµήµατος οδού Γ. Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
13.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της ∆.Ε. Καλυβίων» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής
14.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου και Προµηθειών.
15.Αντικατάσταση µελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής : Πρόεδρος ∆.Σ.
16.Αντικατάσταση µελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Σαρωνικού. Εισηγητής : Πρόεδρος ∆.Σ.
17.-Απολογισµός πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2016 (ορισµός ηµεροµηνίας και καθορισµός χώρου), σύµφωνα µε το άρθρο 217 του ∆ΚΚ. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
18.Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρµακείου δυνάµει της υπ’ αριθµ 5188/04-07-2017 απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020» (κωδικό ΟΠΣ 5003608.) Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
19. Λήψη απόφασης περί συµµετοχής του ∆ήµου Σαρωνικού στην ∆ιεθνή Τουριστική Εκθεση Philoxenia 2017 που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από τις 10/11 έως και 12/11/2017, ορισµός αντιπροσωπίας του ∆ήµου, έγκριση µετακίνησης και δαπανών αυτής καθώς και ψήφιση σχετικών πιστώσεων. Εισηγητής: ∆ήµαρχος
20.Λήψη απόφασης περί εορτασµού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2017. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.