Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 25//1/2017

Συγκαλείται τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 25η Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 µε τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

2. Έγκριση Προϋπολογισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σαρωνικού για την τεκµηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από τον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό, µε βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 . Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕ∆ΣΑ

4. Λήψη απόφασης περί υπογραφής προγραµµατικής σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 4 «Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα» Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

5. Έγκριση νέων τευχών δηµοπράτησης του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων ∆ήµου Σαρωνικού». Εισηγητής: ∆/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

6. Έγκριση ∆ιενέργειας Προµηθειών ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

7. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών. 

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον ∆ήµο Σαρωνικού, το ΝΠ∆∆ «Αριστόδικος»∆ήµου Σαρωνικού, την ΚΕ∆ΣΑ και την Α∆ΜΚΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11γ του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

10.Συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95). Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.

11.«Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νοµικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθµών από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2017.» Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

12.Λήψη απόφασης για συµµετοχή του ∆ήµου Σαρωνικού στο συνδροµητικό πρόγραµµα των απορριµµατοφόρων ∆ήµων και Κοινοτήτων των Αττικών ∆ιαδροµών και για τη διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχηµάτων του ∆ήµου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών πιστώσεων. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

13.Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του ανώτατου επιτρεπόµενου χρηµατικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας µηνιαίως. Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

14.Λήψη απόφασης περί ορισµού προέδρου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας. Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σχολιάστε

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.