Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Δεν θα περάσουν την πόρτα των παιδικών σταθμών πάνω από 36.000 παιδιά φέτος.

Αν και για την περίοδο 2016 -2017 δόθηκαν 3.530 περισσότερες θέσεις (στα πλαίσια του κοινοτικά επιδοτούμενου προγράμματος «εναρμόνιση οικογενειακής -επαγγελματικής ζωής»), η μεγάλη αύξηση των αιτήσεων και τα σχετικά λίγα κονδύλια τα οποία διέθεσε η κυβέρνηση οδήγησε στον αποκλεισμό του 29,7% των παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς για τα οποία κατέθεσαν οι γονείς τους έγκυρες αιτήσεις.