Σχέδιο νόμου που διευκολύνει τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α

Mε μια κίνηση MAT, η Κυβέρνηση επιλέγει στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο να αγγίξει το “καυτό” άρθρο 61 του ν.3979/2011 περί ανάθεσης δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες. Τη διάταξη που αποτελεί “κόκκινο πανί” από το ελεγχόμενο από την αριστερά κρατικοδίαιτων συνδικάτων στους Δήμους, οι οποίοι προβάλλουν παγίως ως κεντρική διεκδίκησή τους την κατάργησή του.  Τώρα η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν το καταργεί, αλλά ουσιαστικά διευκολύνει το περιεχόμενό του.

Οι δημοτικές υπηρεσίες που θα μπορούν να ανατεθούν σε ιδιώτες αυξάνονται και, ταυτοχρόνως, διαγράφεται η προϋπόθεση που αποτελούσε το “φρένο” στις “ιδιωτικοποιήσεις”, δηλαδή η Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία τεκμηριώνοντας αδυναμία  εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου των υπηρεσιών που ανατίθενται σε τρίτους.

Είναι βέβαιο ότι η επιλογή της κυβέρνησης θα προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά των συνδικάτων των εργαζομένων στην Τ.Α. , αλλά εναπόκειται στην ίδια να αποδείξει ότι θέλει και μπορεί να εφαρμόσει ευέλικτες λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες, όπως η εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.

Ήδη, σε σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας που εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους δημοτικούς υπαλλήλους αποφασίστηκε προειδοποιητική πανελλαδική στάση εργασίας, την προσεχή Πέμπτη, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11:00 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το Σαββατοκύριακο οι υπάλληλοι των δήμων θα απέχουν από κάθε υπερωριακή εργασία.

Παραθέτουμε κατωτέρω το πριν και το μετά του θέματος που θα πρωταγωνιστήσει τις επόμενες ημέρες, δηλαδή  (α) τι ορίζει μέχρι σήμερα η παρ.1 του αρ.61 του ν.3979/2011 που οι εργαζόμενοι ήδη πάλευαν για την κατάργησή της και (β) πως την τροποποιεί τώρα η Κυβέρνηση.

ΠΡΙΝ (παρ.1αρ.61ν.3979/2011, Φ.Ε.Κ. Α’ 138/16.6.2011)

« Άρθρο 61 Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

1.Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α’ 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).Με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. »

ΜΕΤΑ (άρθρο 179 υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου)

« Η παρ.1 του αρ.61 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται, ως εξής:

“Άρθρο 61 Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.” »

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Καταφυγιού για τα απορρίμματα

Συνεδρίασε το Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου οικιστών του Καταφυγιού το Σάββατο 21/9/2019, με θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων.
Αφορμή για την συνεδρίαση αυτή ήταν η αντίστοιχη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Παλαιάς Φώκαιας στις 13/9/2019, η οποία χαρακτηρίζεται ως πρόχειρη, για το θεαθήναι και χωρίς ουσία, μια και θα έπρεπε να προηγηθεί εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία θα κατέληγε σε συγκεκριμένο και με χρονοδιάγραμμα υλοποιήσιμο σχέδιο.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος κατέληξε στην απόφαση, ότι πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου, πρέπει να εξασφαλιστούν τα παρακάτω:

 1. Η αποκομιδή των απορριμμάτων από το Καταφύγι κατ΄ ελάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα,
 2. Η αντικατάσταση όλων των κατεστραμμένων κάδων στο Καταφύγι,
 3. Το πλύσιμο των κάδων τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο.
 4. Η δημιουργία πράσινων σημείων, όπου θα καταλήγουν τα κλαδέματα και τα χόρτα με ευθύνη του Δήμου, σε προστατευμένους κοινοτικούς χώρους και όχι ιδιωτικούς, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
 5. Ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων σε όσους πετούν ανεξέλεγκτα απορρίμματα, κλαδέματα και μπάζα, στους χώρους συγκέντρωσης έξω από τους κάδους.
 6. Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πρώτα από τον Δήμο και την Κοινότητα και στη συνέχεια από τους πολίτες.
 7. Και τέλος, μετά την πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των ανωτέρω, μπορούμε να δούμε το θέμα της αναδιάταξης της χωροθέτησης των κάδων στο Καταφύγι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε κοινόχρηστους χώρους και όχι σε ιδιωτικές εκτάσεις.
 8. Μέχρι τότε, όποιος οικιστής του Καταφυγιού επιθυμεί την τοποθέτηση κάδου, αυτό θα πρέπει να γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη και των γειτόνων του, αποκλειστικά έξω από την κατοικία του.

Δείτε το VIDEO

Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε στο Σαρωνικό;

Την Κυριακή 1/9/2019, αναλαμβάνει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Σαρωνικού. Μετά από ένα τρίμηνο σκέψεων, ανταλλαγής απόψεων με συμπολίτες μας, αποφασίσαμε να διατυπώσουμε κάποιες απόψεις για τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου μας.

Έχουμε συνηθίσει η λέξη «αλλαγή» στην πολιτική, να προσδιορίζει μια πορεία προς το καλύτερο. Στην περίπτωση αυτής της ‘αλλαγής» στην ηγεσία του Δήμου Σαρωνικού, το μόνο που μπορεί να προσδιορίσει η λέξη είναι ένα πισωγύρισμα στις χειρότερες εποχές του.

Ο συνδυασμός του Πέτρου Φιλίππου, συνέτριψε τον αντίπαλό του Γιώργο Σωφρόνη. Η «συντριβή» καταγράφηκε κυρίως στον 2ο γύρο, όταν η διαφορά μεταξύ των δύο συνδυασμών, αυξήθηκε αντί να μειωθεί, όπως θα περίμενε κάποιος ως λογικό επακόλουθο, ότι θα κρινόταν η διαφορά σε μερικές δεκάδες ψήφους.

Κέρδισε ο Φιλίππου;

Πως είναι δυνατό να παραδεχτούμε ότι κέρδισε ο αποτυχημένος πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού – Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου;

 • Ο άνθρωπος που άφησε τον δήμο το 2014, με άλυτα ΟΛΑ τα βασικά προβλήματα που απασχολούν μια σύγχρονη κοινωνία; Άφησε τον Δήμο με τους βόθρους, μετά από τις άσκοπες παλινωδίες από την Γερακίνα στην Ψυττάλεια κ.λπ.
 • Πως είναι δυνατό να κέρδισε ο ιντριγκαδόρος που καλούσε τον δήμαρχο γειτονικού δήμου, να παρέμβη στο ΣτΕ ώστε να χαθεί η δικαστική υπόθεση της Γερακίνας, την δικαίωση της οποίας, υποτίθεται ότι διεκδικούσε (Δείτε το video);
 • Αυτός που λειτουργούσε δύο χωματερές, στη Βαλομάνδρα και στη Γερακίνα, αναθέτοντας σε συγγενείς και κολλητούς να τις ανακατεύουν και άφησε εκατοντάδες αυτοσχέδιες χωματερές σε όλο το Δήμο.
 • Ο άνθρωπος που δεν ασχολήθηκε ποτέ με την εξεύρεση χώρων ταφής για τους νεκρούς Δημότες.
 • Αυτός που προσπάθησε να διακόψει ένα πρωτοποριακό και από τα σημαντικότερα έργα εκσυχρονισμού στο Δήμο, όπως ο ηλεκτροφωτισμός με τα LED.
 • Είναι δυνατό να κέρδισε ο Φιλίππου, όταν το 2014 ως υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης, έχασε από τον αντίστοιχο υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Παύλο Καμάρα, σε όλη την Ανατολική Αττική αλλά και στον Δήμο Σαρωνικού;
 • Είναι δυνατό να κέρδισε ο υποστηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος, όταν αυτό το κόμμα έχασε ΟΛΟΥΣ τους Δήμους και ΟΛΕΣ τις Περιφέρειες, όπου οι υποψήφιοι στηριζόντουσαν από αυτό το κόμμα;
 • Είναι δυνατό να κέρδισε ένας ΣΥΡΙΖΕΟΣ, όταν η Ν.Δ. πέτυχε εκλογικά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, μια τεράστια νίκη κατακτώντας όλες τις περιφέρειες, εκατοντάδες Δήμους και την αυτοδυναμία για πρώτη φορά μετά από το 2009;
 • Είναι δυνατόν να κέρδισε ο φίλος του «ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗ», στο ήθος και στην ρητορική, Πολάκη; Ο φίλος του Μαδούρο, ο οποίος διαπίστωσε δημοκρατικές διαδικασίες στις εκλογές στην Βενεζουέλα, όταν ολόκληρος ο ελεύθερος κόσμος διαπίστωσε βία και νοθεία;
 • Τέλος, είναι δυνατό να κέρδισε ΑΥΤΟΣ που με την βραδύτητα σκέψης, προγραμματισμού, την έλλειψη ευθύνης και αυταπάρνησης, δεν έκανε τίποτα για να σωθεί έστω ΕΝΑΣ από τους 102 αποτεφρωθέντες στο Μάτι;

Όχι αγαπητοί Φίλοι. Γιατί εάν αποδεχτούμε κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η πλειοψηφία των πολιτών του Δήμου μας είναι χειρότεροι από αυτόν που ψήφισαν.

Τις εκλογές τις ΕΧΑΣΕ ο Σωφρόνης

Ποιοι ήταν οι λόγοι της συντριπτικής ήττας; Σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, αλλά συνομιλώντας με πολλούς συμπολίτες μας, το τελευταίο μετεκλογικό τρίμηνο, καταλήξαμε σε πολλά κοινά συμπεράσματα και περιγράφουμε μόνο μερικά από αυτά.

Θα περίμενε κάποιος, ότι ένας νέος άνθρωπος, μόλις 40 ετών, υποστηριζόμενος με όλα τα μέσα από το κόμμα του την Ν.Δ., να έκανε ένα εκλογικό περίπατο. Ένα ποσοστό του 60%, αν όχι από τον 1ο γύρο των εκλογών, σίγουρα στον 2ο γύρο, θα ήταν ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα, για όποιον αντιπαρέθετε τις δύο προσωπικότητες και καλείτο να προβλέψει το αποτέλεσμα. Ανάλογα αποτελέσματα, υπήρξαν όπου αντιπαρατέθηκε ένας νεοδημοκράτης υποψήφιος με κάποιος ΣΥΡΙ-ΖΕΟ είτε σε επίπεδο Δήμου είτε Περιφέρειας.

Ο κ. Σωφρόνης το 2014 δημιούργησε ένα συνδυασμό με γνώμονα το ποιοι θα φέρουν περισσότερους ψήφους και όχι ποιοι είναι ικανοί να παράγουν έργο και οι οποίοι θα εξύψωναν το πολιτικό επίπεδο του τόπου. Έτσι μάζεψε το «έρμα» που είχε στο ψηφοδέλτιό του ο Φιλίππου, αλλά και άλλοι συνδυασμοί. Δεν τόλμησε ως νέος ο ίδιος, να βασιστεί στις δικές του δυνάμεις και στην φιλελεύθερη φιλοσοφία που πρέσβευε. Τι ακριβώς θα συνέβαινε ήταν ορατό, το είχαμε γράψει τον Ιούλιο του 2014, στα «Παραλειπόμενα» της έντυπης έκδοσης του Αττικού Παρατηρητή. «Εάν δεν επιλέγαμε αυτούς θα χάναμε τις εκλογές», απάντησε ο ίδιος. Δυστυχώς, δεν θα μάθουμε τι πραγματικά θα συνέβαινε, αν είχε το θάρρος να κάνει άλλες επιλογές.

Απόλυτα επιτυχημένη πρόβλεψη

Η υποτίμηση των στοιχείων που έδειχναν ότι ο Φιλίππου θα ήταν υποψήφιος Δήμαρχος, ήταν ένα χαρακτηριστικό της πολιτικής του κ. Σωφρόνη. ο Α.Π. από το 2018 είχε προαναγγείλει την υποψηφιότητα του Φιλίππου με σειρά δημοσιευμάτων, αλλά ο ίδιος ο κ. Σωφρόνης και οι συνεργάτες του υποστήριζαν το αντίθετο (διαβάστε εδώ)

Διαβάστε τι γράφαμε στα «παραλειπόμενα» του Α.Π. από το 2018.

Στα καθημερινά προβλήματα του Δήμου ο κ. Σωφρόνης, έκανε επίσης τραγικά λάθη. Από τον πρώτο μήνα της διοίκησης (Νοέμβριος 2014) γράψαμε στον Α.Π., ότι πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για την επίλυση του αποχετευτικού, αφού ήταν βέβαιο ότι η μάταιη επινόηση των Βορίδη – Φιλίππου – Τσαλικίδη, περί Ψυττάλειας είχε ναυαγήσει στα αβαθή νερά του Σαρωνικού κόλπου. Τα ίδια υποστήριζαν δημόσια και κάποιοι αυτοδιοικητικοί. Μας απαντούσε ο κ. Σωφρόνης ότι, «θα με κατηγορήσουν, ότι σαμποτάρισα την μεταφορά των λυμάτων στην Ψυττάλεια». Είχε δίκιο, τον κατηγόρησαν και αυτό θα έκαναν έτσι κι΄ αλλιώς. Ακόμα και σήμερα ο Φιλίππου τον κατηγορεί μ΄ αυτό το άθλιο επιχείρημα. Όταν τελικά αποφάσισε να ασχοληθεί με το αποχετευτικό, στο μέσο της θητείας του, είχε ήδη χάσει κάποιους συμβούλους, για λόγους που είχαν σχέση με την διανομή των έμμισθων θέσεων στελεχών και αυτοί που είχαν ψηφίσει υπέρ του Κ.Ε.Λ. στο ΒΙΟ.ΠΑ. Καλυβίων ένα χρόνο πριν, το καταψήφισαν αυτοεξευτελιζόμενοι. Οι «δύσκολες» αποφάσεις όμως λαμβάνονται στην αρχή της θητείας, όταν ο επικεφαλής είναι ισχυρός και όχι όταν αρχίζει να ξηλώνεται το πουλόβερ από τις διάφορες πικρίες και τα συμφέροντα.

Η διαχείριση των απορριμμάτων, κινήθηκε στα ίδια πλαίσια της προηγούμενης διοίκησης Φιλίππου – Τσαλικίδη και δεν έγινε ούτε ένα βήμα για την βελτίωσή της. Τόνοι σκουπιδιών που συσσωρεύονταν στους δρόμους, ιδίως τους θερινούς μήνες, όπου το 100% των κατοίκων των παραθεριστικών περιοχών βρισκόντουσαν στον Σαρωνικό. Ο κλαδοτεμαχιστής, αγοράστηκε ένα μήνα πριν από τις εκλογές και παρέμεινε στο πάρκινγκ του Δήμου, γιατί δεν υπήρχε χειριστής να τον λειτουργήσει. Δεκάδες προτάσεις κατατέθηκαν από συλλόγους του Σαρωνικού κατά τη διάρκεια της πενταετίας, για την διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά δυστυχώς αγνοήθηκαν.

Πέντε χρόνια δεν ήταν αρκετά να δρομολογηθεί, η επίλυση του τεράστιου κοινωνικού προβλήματος, της ταφής των νεκρών του Δήμου, κυρίως του παραλιακού μετώπου (Δείτε το video). Οι διθυραμβικές, ανακοινώσεις, ότι οσονούπω λύνεται το πρόβλημα με τον αποχαρακτηρισμό της αναδασωτέας έκτασης της Γερακίνας, μετά από τις επισκέψεις στους ΣΥΡΙ-ΖΕΟΥΣ υπουργούς, του Προέδρου της Κοινότητας Νάσου Παπουτσή και του Σάββα Γκέραλη, αποδείχτηκαν φενάκη, όπως εξάλλου είχαμε προβλέψει. Δεν άφησε τυχαία ο Τσαλικίδης να χαρακτηριστεί αναδασωτέο το οικόπεδο στο Θυμάρι, μετά την πυρκαγιά του 2012, κάτι ήξερε, γι αυτό δεν ασχολήθηκε με το θέμα επί 8 χρόνια.

Το θέμα της διαχείρισης των παραλιών, ήταν ένα ακόμα Βατερλό για τον κ. Σωφρόνη. Ξεκίνησε με την εξ΄ εφόδου κατάληψη της παραλίας των Αλυκών, όπως έκανε και ο προκάτοχός του, για να γεμίσει όλες τις ελεύθερες παραλίες με καντίνες. Η διαχείριση κάποιων από αυτές τις καντίνες, είναι ήδη στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών, με δική μας πρωτοβουλία, αλλά και όπως ζήτησε εξάλλου και η αντιπολίτευση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν είχε το θάρρος να το παραπέμψει η ίδια (γιατί άραγε;).

Η απροκάλυπτη ανάμιξη του Δημάρχου με την εσωκομματική λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας στον Δήμο Σαρωνικού και την εκλογή Προέδρου στην ΔΗΜ.Τ.Ο, τραυμάτισε βαρύτατα το κύρος του. Και το 2016 αλλά και το 2018, προσπάθησε να οδηγήσει τις εξελίξεις σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες και το πέτυχε μεν, αλλά διέσπασε τους δικούς του ανθρώπους που θα τον στήριζαν στις επερχόμενες εκλογές. Μάλιστα το 2016 μέμφθηκε δημόσια τον «Αττικό Παρατηρητή», το ΜΜΕ που τον στήριξε όλη αυτή την 5ετία, επειδή δημοσιοποίησε καταγγελίες πολιτών μελών της Ν.Δ., ότι ο υποψήφιος που υποστήριζε ο ίδιος, χρησιμοποιούσε την υλικοτεχνική υποδομή του Δήμου για να εκλεγεί Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ.!!!

Η διαχείριση των αυτοδιοικητικών στελεχών ήταν επίσης μια από τις αποτυχημένες επιλογές του. Όχι μόνο δεν επέλεξε τους καλύτερους που θα μπορούσε, κατά τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του το 2014, αλλά δεν μπόρεσε και να τους διαχειριστεί. Έτσι είχαμε τα ανεκδοτολογικά φαινόμενα των ανεξαρτητοποιήσεων Δημητρίου, Αθανασόπουλου, Γεωργοπούλου, Μιχαϊλίδου, Μπούτση, Μποστανίτη, Αδάμη και Αποστόλου. Υπήρξε το πρωτοφανές για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα, να ανεξαρτητοποιηθούν 6 από τους 16 συμβούλους της παράταξής του.

Η συγκρότηση του ψηφοδελτίου του 2019, είχε τα ίδια συστατικά με αυτά του 2014. Με την διαφορά ότι τώρα ήταν δυσμενέστερες οι συνθήκες, μια και πολλοί από αυτούς που είχε επιλέξει το 2014, επέστρεψαν στην πολιτική και διατροφική τους κοιτίδα. Οι νέοι που πιέστηκαν ή αποφάσισαν, να ασχοληθούν με τα κοινά μέσω του συνδυασμού «Σαρωνικός αύριο», το προσπάθησαν μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε στο στιλ της διοίκησης και της επικοινωνίας με τους δημότες, το οποίο ενόχλησε πολλούς από αυτούς. Δεν ήταν τυχαίο, ότι κάποιοι εξ΄ αυτών, υποστηρίζουν ότι δεν θα μετείχαν των εκλογών ή δεν θα ψήφιζαν τον συνδυασμό του Γιώργου Σωφρόνη, εάν δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος αντίπαλος. Ψήφισαν Σωφρόνη για να καταψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΕΟ.

Μετά από αυτή την παταγώδη αποτυχία και με δεδομένη την επιστροφή του Δήμου μας στο χειρότερο παρελθόν του, είμαστε της άποψης ότι θα πρέπει από αύριο κιόλας, να αναζητηθεί μια προσωπικότητα που θα καταστρώσει ένα σχέδιο ανάκαμψης αυτού το τόπου, είτε με την σημερινή του μορφή (ένωση των συγκεκριμένων πέντε δημοτικών ενοτήτων), είτε με κάποια άλλη που θα πρέπει να αναζητηθεί.

Στον άνθρωπο και φίλο Γιώργο Σωφρόνη, ευχόμαστε τα καλύτερα.

Άγγελος Γ. Φραγκόπουλος

Εθνικές εκλογές – Ιούλιος 2019

Τελικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών Δήμου Σαρωνικού 2/6/2019

Εγγεγραμμένοι 22. 834 Συμμετοχή 13.129 – 59,17%

Σε 47 από τα 47 εκλογικά τμήματα Έγκυρα 13.129 – Άκυρα 148 – Λευκά 234

Φιλίππου 53,71%
Σωφρόνης 46,29%

Για όσους απέχουν ή θα ψηφίσουν Δούρου και Φιλίππου

Για όσους σκοπεύουν να απέχουν από τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές ή σκοπεύουν να ψηφίσουν την Δούρου ή τον Φιλίππου.
#Πέτρος_Φιλίππου

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, φυτό, γρασίδι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Απ το πρωί που είδα αυτή τη φωτογραφία δεν μπορώ να την βγάλω απ το μυαλό μου. Το Αρσάκειο πριν λίγες μέρες φύτεψε στον κήπο του δύο ελιές, στη μνήμη των δύο αδελφών μαθητών του, του Ανδρέα και της Εβίτας, που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στη φωτιά, στο Μάτι, μαζί με τον μπαμπά τους, αφήνοντας πίσω τη μητέρα τους να προσπαθεί να συνεχίσει να ζει…
Οι συμμαθητές τους, οι καθηγητές τους, οι πολίτες, εμείς, ο απλός κόσμος δεν ξεχνάμε ποτέ. Οι άνθρωποι έτσι μένουν ζωντανοί για πάντα. 
Κι όταν δικαιώνεται με τιμωρία των υπευθύνων ο άδικος θάνατος τους.
Ηλέκτρα Πιτσώνη

Σταυροί προτίμησης Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σαρωνικού

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

ΚΑΛΥΒΙΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Φιλίππου Πέτρος ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

ΚΑΛΥΒΙΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Τσιγαρίδας Χρήστος ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΝΕΑ ΠΝΟΗ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

ΚΑΛΥΒΙΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Γαλανοπούλου Τάνια ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

ΚΑΛΥΒΙΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ


ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Δείτε απευθείας από την σελίδα του ΥΠΕΣ όλα τα αποτελέσματα του Δήμου Σαρωνικού

Φιλίππου – Τζιβίλογλου, αύξησαν τις έδρες των Καλυβίων στο Δημοτικό Συμβούλιο και μείωσαν τις έδρες της Αναβύσσου

Με την συμπαιγνία Φιλίππου – Τζιβίλογλου στην απογραφή του 2011, αλλοιώθηκε ο πληθυσμός της Αναβύσσου, απογράφοντας κατοίκους της περιοχής του Αγίου Παντελεήμονα, στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων.

Αποτέλεσμα αυτής της συμπαιγνίας, ήταν να μειωθούν κατά μία οι έδρες της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αυξηθούν αντίστοιχα οι έδρες της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων. Και βέβαια αυτή η τεχνητή αλλαγή των ορίων, δεν έχει μόνο ιστορικές επιπτώσεις, αλλά κυρίως οικονομικές μια και μειώνονται τα κονδύλια που αντιστοιχούν στην Ενότητα Αναβύσσου, ενώ αυξάνονται αντίστοιχα τα κονδύλια για την Ενότητα Καλυβίων.

Όπως φαίνεται στα στοιχεία που παραθέτουμε, από τους χάρτες του 1887 που είχε συντάξει προγενέστερα ο Γερμανός Αρχιτέκτονας Εδουάρδος Σάουμπερτ, η περιοχή Άγιος Παντελεήμονας (Μετόχι) αναφέρεται ως περιοχή της Αναβύσσου. Τα πρωτότυπα αυτών των χαρτών βρίσκονται στην Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία.

Επίσης στον οδηγό Αττικής (εκδόσεις Ελευθερουδάκη του 1930), σαφέστατα αναφέρεται ότι το Μετόχι ανήκε στην Ανάβυσσο και μετέπειτα στην Κοινότητα και Δήμο Αναβύσσου. Η ενοποίηση των δύο Δήμων Αναβύσσου και Καλυβίων (Καλλικράτης 2010), βρήκε αυτή την κατάσταση, μέχρι το 2011, όταν ο Φιλίππου και ο Αντιδήμαρχος Αναβύσσου Τζιβίλογλου (υπεύθυνος για την απογραφή), έκαναν αυτή τη λαθροχειρία σε βάρος της Αναβύσσου.

Ακόμα στη σελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι διοικητικές μεταβολές των οικισμών, αναφέρεται ως οικισμός Μετόχι Αναβύσσου, δηλαδή ο σημερινός οικισμός του Αγίου Παντελεήμονα, από το 1987 μέχρι την κατάργησή του το 1940.

Μεγαλύτερη ακόμα απόδειξη της λαθροχειρίας είναι ότι, οι κάτοικοι της περιοχής, περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους της Αναβύσσου και ψηφίζουν σ΄ αυτήν. Επίσης υδροδοτούνται από το δίκτυο της Αναβύσσου και πληρώνουν δημοτικά τέλη, σύμφωνα με το τιμολόγιο της Αναβύσσου. Αυτά δεν μπορούσαν να τα αλλάξουν γιατί θα γινόταν αντιληπτή η λαθροχειρία τους και ενδεχομένως θα υπήρχαν αντιδράσεις.

Τέλος, ενώ στην WEB GIS του Δήμου Σαρωνικού, έχουν μεταφερθεί τα στοιχεία της απογραφής των Φιλίππου και Τζιβίλογλου, οι ταμπέλες τοποθεσίας παραμένουν στις παλαιές θέσεις, προφανώς για να μην γίνουν αντιληπτές οι τροποποιήσεις από τους Αναβυσσιώτες.

Όταν έγινε τελικά αντιληπτή η λαθροχειρία, μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της απογραφής από την ΕΛΣΤΑΤ τον Ιούλιο του 2012, ο Φιλίππου και ο Τζιβίλογλου αντιμετωπίζοντας τα πιεστικά αιτήματα Δημοτικών Συμβούλων, να γίνει ένσταση από τον Δήμο κατά της απόφασης, απαντούσαν αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να γίνει ένσταση. Η πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική, αλλά δυστυχώς οι Αναβυσσιώτες τους πίστεψαν και δεν προχώρησαν έγκαιρα σε ένσταση.

Υπάρχει όμως η δυνατότητα, στη νέα απογραφή του 2021 (κοντά είναι), το Τοπικό Συμβούλιο της Αναβύσσου να διορθώσει την αδικία σε βάρος της πόλης, και να επανέλθει ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων της Αναβύσσου, σ΄ αυτόν που αντιστοιχεί στον πραγματικό αριθμό των κατοίκων της.

Διαχρονικό σκάνδαλο – Φιλίππου – Τσαλικίδη – Τζιβίλογλου, στο Μαύρο Λιθάρι

Μια ακόμα σκανδαλώδης πράξη τροποποίησης σχεδίου πόλης, αποκαλύφθηκε μετά την λεπτομερή σύγκριση των σχεδίων πόλης που έχουν αναρτηθεί διαδοχικά και αφορούν το Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου.
Η όζουσα υπόθεση  είχε αποκαλυφθεί από τον Αττικό Παρατηρητή, μετά από μια ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο FaceBook, του ο πρώην δημοτικού συμβούλου και συμπολίτη μας κ. Ντίνου Μπούκη. Το σκωπτικό σχόλιο  του κ. Μπούκη «Υπάρχει και συνείδηση. Αιρετός του Δήμου Σαρωνικού παραχωρεί το οικόπεδό του στο Μαύρο Λιθάρι για χώρο parking (Ο.Τ. 130)!!!», μας οδήγησε να ερευνήσουμε εκ νέου τα στοιχεία που είχαμε δημοσιεύσει τότε και να επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες που από καιρό είχαμε.
Όπως αποδείχτηκε σκοπός και αυτής της πράξης τροποποίησης του σχεδίου πόλης, ήταν η εξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων του κ. Τζιβίλογλου κάποιου πρώην συνεταίρου του και μιας συμβολαιογράφου.
Παρουσιάσαμε τότε τις τρεις φάσεις του σχεδίου πόλης του Μαύρου Λιθαριού, όπου εντοπίζεται το σκάνδαλο. Πρόκειται για την περιοχή μεταξύ των οδών Κ. Παλαμά, Ποσειδωνίας και Παραλιακής λεωφόρου.

Την διάλυση του Δήμου Λαυρεωτικής προτείνει ο Σταύρος Ιατρού

Σε συνέντευξη του ο υποψήφιος Δήμαρχος Λαυρεωτικής Σταύρος Ιατρού στο Tropaio-news, ερωτήθηκε:  Τι γνώμη  έχετε για τον Καλλικράτη; Είστε υπέρ ή κατά;

Ιατρού Σταύρος: Α) Αμφισβητούμε τη συνένωση του 2010 Λαυρίου, Κερατέας και Αγίου Κωνσταντίνου γιατί όχι μόνο αυτή δεν λειτούργησε, αλλά δημιούργησε μύρια προβλήματα ιδίως με τη διόγκωση του τοπικισμού. Η Κερατέα και το Λαύριο πρέπει να γίνουν πάλι αυτόνομοι Δήμοι, όπως το Μαρκόπουλο, το Κορωπί. Με νόμο, όπως μέχρι τώρα έγινε για άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Να και μία φορά που συμφωνούμε απόλυτα με τον κ. Ιατρού. Θα προτείναμε μάλιστα ένα νέο σχέδιο, όπου θα συμπεριελάμβανε στον νέο Δήμο και κάποιες άλλες περιοχές. Μάλιστα θα μπορούσε να ονομαστεί Δήμος Κερατέας – Καλυβίων – Κουβαρά δηλαδή 3Κ (κατά το 3Β). Θα συνένωνε και πολιτικά και πολιτισμικά τις τρεις ενότητες.

ΚΤΕΛ Αττικής: Αυτά είναι τα δρομολόγια και οι νέες αφετηρίες – Ξεκινούν στις 15 Ιουνίου

ΚΤΕΛ Αττικής: Αυτά είναι τα δρομολόγια και οι νέες αφετηρίες - Ξεκινούν στις 15 Ιουνίου

Τα  δρομολόγια που θα εκτελεί το ΚΤΕΛ Αττικής, υπό τον έλεγχο του ΟΑΣΑ, ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, ο ΟΑΣΑ θα ορίζει ποια ακριβώς δρομολόγια θα εκτελούν τα ΚΤΕΛ Αττικής και τις ελάχιστες συχνότητες, όπως και το ύψος των εισιτηρίων.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ θα ελέγχει το αν εκτελούνται όλα τα δρομολόγια μέσω συστήματος τηλεματικής (με ποινές για ανεκτέλεστα δρομολόγια), ενώ θα επέλθει και αλλαγή στις αφετηρίες των δρομολογίων των ΚΤΕΛ ώστε να μην φτάνουν στο κέντρο της Αθήνας αλλά σε σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς.

Τα 39 δρομολόγια τα οποία θα εκτελούν τα ΚΤΕΛ Αττικής διαμορφώνονται ως εξής:

Νότιος Τοµέας

 • Στ. Συγγρού – Φιξ – Ανάβυσσος – Π.Φώκαια
 • Στ. Συγγρού – Φιξ – Σούνιο
 • Σούνιο – Λαύριο

Συγγρού Φιξ (σταθμός Μετρό): Δρομολόγια προς Ανάβυσσο, Παλαιά Φώκαια και Σούνιο. Κορωπί (σταθμός Προαστιακού): Δρομολόγια προς Μαρκόπουλο, Καλύβια, Ανάβυσσο, Π.Φώκαια.

Η απόφαση του υπουργείου περιλαμβάνει και μία ανατροπή σε σχέση με όσα ξέραμε μέχρι σήμερα: τα παραλιακά δρομολόγια προς Ανάβυσσο, Π. Φώκαια και Σούνιο δεν θα έχουν ως αφετηρία το σταθμό του Ελληνικού αλλά το σταθμό μετεπιβίβασης λεωφορείων που βρίσκεται στο σταθμό Μετρό Συγγρού Φιξ, μάλλον επειδή το Ελληνικό δεν διαθέτει ανάλογες υποδομές.

Έτσι, το εισιτήριο αναμένεται να είναι ελάχιστα φθηνότερο σε σχέση με σήμερα. Μέσα στις επόμενες μέρες οι αλλαγές αναμένεται εγκριθούν και από τον ΟΑΣΑ ενώ στη συνέχεια τα ΚΤΕΛ Αττικής θα έχουν 45 ημέρες προκειμένου να εφαρμόσουν τα νέα δρομολόγια.

Τοµέας Ραφήνας-Μαραθώνα

 • Στ.Νοµισµατοκοπείο – Ραφήνα
 • Στ.Νοµισµατοκοπείο – Ν. Μάκρη
 • Στ.Νοµισµατοκοπείο – Μαραθώνας
 • Στ.Νοµισµατοκοπείο – Γραµµατικό
 • Στ.Νοµισµατοκοπείο – Κάτω Σούλι
 • Στ.Νοµισµατοκοπείο – Αγ. Μαρίνα
 • Στ.Νοµισµατοκοπείο – Σχοινιάς

Τοµέας Μεσογείων

 • Στ.Νοµισµατοκοπείο – Μαρκόπουλο
 • Στ.Νοµισµατοκοπείο – Κορωπί- Μαρκόπουλο- Καλύβια- Κερατέα- Λαύριο
 • Στ.Νοµισµατοκοπείο- Κερατέα Στ.Κορωπί-Μαρκόπουλο-Καλύβια-Ανάβυσσος-Π.Φώκαια
 • Λαύριο – Σούνιο
 • Μαρκόπουλο – Βραυρώνα
 • Κερατέα – Κ. Θάλασσα Αεροδρόµιο – Στ.Κορωπί – Μαρκόπουλο -Πόρτο Ράφτη-Αυλάκι
 • Αεροδρόµιο-Ραφήνα

Βόρειος Τοµέας Στ.Κηφισιά– Άγ.Απόστολοι

 • Στ.Κηφισιά–Σκάλα Ωρωπού Στ.Κηφισιά–Καπανδρίτι-Βαρνάβας
 • Στ.Κηφισιά–Καπανδρίτι
 • Στ.Κηφισιά–Σκάλα Ωρωπού-Δήλεσι
 • Στ.Κηφισιά– Σκάλα Ωρωπού -Συκάµινο
 • Στ.Κηφισιά– Σκάλα Ωρωπού -Χαλκούτσι
 • Στ.Κάτω Πατήσια– Άγ.Απόστολοι
 • Στ.Κάτω Πατήσια–Σκάλα Ωρωπού
 • Στ.Κάτω Πατήσια–Καπανδρίτι-Βαρνάβας
 • Στ.Κάτω Πατήσια–Καπανδρίτι
 • Στ.Κάτω Πατήσια– Σκάλα Ωρωπού -Δήλεσι
 • Στ.Κάτω Πατήσια– Σκάλα Ωρωπού -Συκάµινο
 • Στ.Κάτω Πατήσια– Σκάλα Ωρωπού -Χαλκούτσι

Δυτικός Τοµέας

 • Στ.Ελαιώνας-Μέγαρα
 • Στ.Ελαιώνας-Βίλια-Ερυθρές
 • Βίλια-Πόρτο Γερµενό
 • Μέγαρα-Πάχη
 • Μέγαρα-Αλεποχώρι
 • Μέγαρα-Κινέτα

Με την εφαρμογή των νέων δρομολογίων, καταργούνται οι 3 σημερινές αφετηρίες των ΚΤΕΛ Αττικής στο κέντρο της Αθήνας (Μαυροματαίων, πλατεία Αιγύπτου και Θησείο).

Οι νέες κύριες αφετηρίες θα είναι οι εξής:

Κηφισιά (σταθμός ΗΣΑΠ): Δρομολόγια προς Σκάλα Ωρωπού, Καπανδρίτι, Άγιοι Απόστολοι, Ωρωπός, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Δήλεσι, Χαλκούτσι, Βαρνάβας και Συκάμινο.

Νομισματοκοπείο (σταθμός Μετρό): Δρομολόγια προς Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνα, Μαρκόπουλο Μεσογείων, Λαύριο, Γραμματικό,  Αγία Μαρίνα, Κερατέα, Κορωπί, Καλύβια, Κάτω Σούλι και Σχοινιάς.

Ελαιώνας (σταθμός Μετρό): Δρομολόγια προς Μέγαρα, Βίλια και Ερυθρές.

Ποιος μπλοκάρει τις ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Σαρωνικού;

Ποιος και γιατί μπλόκαρε τις ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Σαρωνικού, που συμφωνήθηκαν σε συνάντηση του Δημάρχου Σαρωνικού κ. Γιώργου Σωφρόνη με την κα Ρένα Δούρου, ύψους 2,5 εκ. ευρώ και τις εμφανίζει στο δικό του πρόγραμμα;

Δείτε τι λέει η ίδια η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της:

Προσέξτε ότι τις ίδιες μελέτες που έχουν κατατεθεί και το ίδιο πόσο που έχει δεσμεύσει η Περιφέρεια Αττικής για τον Δήμο Σαρωνικού, περιλαμβάνονται στο «πρόγραμμα» του Φιλίππου.